Vánoční balíčky pro vězně

charitativní předávání vánočních balíčků-2009 002V Adventu 2009 zazněla v kostelích a modlitebnách v Pardubicích a okolí tato výzva:

Sestrám a bratřím křesťanských církví – Vánoční balíčky pro odsouzené ve Věznici Pardubice

Vánoce jsou pro odsouzené těžkým časem. Stesk a touha po blízkých lidech a po domově je silnější než jindy. Máme naději, že vánoční balíček jako dárek se může stát drobným potěšením těm, kdo jsou za zdmi věznice.

Balíček nechť obsahuje vždy po jednom kuse: vakuově balenou kávu, čaj, čokoládu, sáček bonbonů, oplatky a ručně psané přání požehnaných Vánoc. Přání může být doplněno o biblický verš, sloku písně apod.

Podpis na přání – Vaši křesťané z pardubicka.

Balíček nesmí obsahovat nic jiného! Ani domácí pečivo, léky, alkohol, peníze, ani jiné předměty. Obaly na potravinách nesmí být narušené. Potraviny dávejte do celofánových průhledných sáčků. Na dodržení těchto pokynů je založena důvěra, která celou tuto akci umožňuje!

Balíčky předejte prosím své farnosti či sboru nejpozději do 20.12. 2009.

Odsouzených ve věznici Pardubice je kolem 750, čím více se tomuto počtu přiblíží počet našich balíčků, tím lépe.

Balíčky předají zástupci církví odsouzeným o Vánocích, osobně ve věznici.

S vděčností za Vaši ochotu, Daniel Ženatý, evangelický farář a kaplan Věznice Pardubice

Díky všem, kdo výzvu přijali jsme mohli připravit celkem 405 balíčků od dárců z těchto církví:

Pardubice: Církev bratrská, Církev adventistů sedmého dne, Římskokatolická církev, Slovo života, Křesťanské společenství, Českobratrská církev evangelická

Sbory Českobratrské církve evangelické z Bukovky, Heřmanova Městce, Hlinska, Chocně, Chrudimi, Vysokého Mýta, Pardubic. Všem dárcům děkujeme!

Balíčky odsouzeným předali zástupci církví 23.12. odpoledne. Z každého oddělení věznice byli vybráni ti muži, kteří jsou na tom sociálně hůř, než ostatní. Tzn. nemají žádný nebo minimální kontakt s rodinou, nedostávají dopisy, nedostávají balíčky, nemají návštěvy, případně mají ještě dlouhý trest před sebou, atp. Takto vybraných mužů bylo 380.

charitativní předávání vánočních balíčků-2009 004Zbylých 25 balíčků jsme na Štědrý den dovezli do mužského asylového domu v Pardubicích.

Tato akce se letos konala potřetí. Děkujeme také vedení pardubické věznice za vstřícnost, s níž celou akci podporuje.

Loni jsme od jednoho odsouzeného tento dopis:

Pardubická věznice, Vánoce 2008

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem křesťanům, kteří si vzpomněli a svým srdcem a laskavým přístupem přispěli ke koupi vánočních balíčků pro odsouzené ve věznici Pardubice. Je moc hezké, že si v době vánoční někdo vzpomene na ty, kteří v této době zůstali sami. A od nikoho nedostali byť jen pár řádků. Ani od těch, které měli tak rádi. Možná si v duchu řeknete, na a co, je to tvá hloupost. Chápu, každý máte pravdu, že je to moje nebo naše hloupost. Každý je strůjcem svého štěstí i neštěstí. A přesto se našli lidé, kteří si na nás vzpomněli a snad i v duchu a snad i kouskem srdce nám věří. Ne všichni jsme stejní a přesto, každý z nás by měl dostat svou šanci. A právě proto těmto lidem patří můj srdečný dík. Děkuji!

Antonín Větvička, vězeň pardubické věznice

charitativní předávání vánočních balíčků-2009 010charitativní předávání vánočních balíčků-2009 003charitativní předávání vánočních balíčků-2009 001

Tento příspěvek napsal/a dne 09.01.2010 v rubrice Jak žijeme.