Úvodní slovo

Jsme evangelíci. To znamená, že se hlásíme k Husovi a Jednotě Bratrské, ke Komenskému a také k Miladě Horákové. A k Lutherovi a Kalvínovi.  Oni našli odvahu slyšet Boha ve svých souvislostech. Podobně i my hledáme odvahu slyšet Boha v čase, který žijeme dnes.

You must be logged in to post a comment.