Týden modliteb za jednotu křesťanů

EKUMENICKÁ MODLITEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, PARDUBICE – LEDEN 2011

Středa 19.01. CÍRKEV BRATRSKÁ – ARCHA, Lonkova 512

výklad Božího slova: Antonín Forbelský

Čtvrtek 20.01. ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ, fara, Sladkovského 638

výklad Božího slova: Martin Tabačan

Pátek 21.01. CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE, Labská 377

výklad Božího slova: Samuel Jindra

Pondělí 24.01. ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV, kostel sv. Jana Křtitele

výklad Božího slova: Stanislav Lanc

Setkání budou vždy v 18:30 hod.

Program připravují a srdečně zvou zástupci:

Bratrské jednoty baptistů, Církve adventistů sedmého dne, Církve bratrské,

Českobratrské církve evangelické, Křesťanského společenství, Římskokatolické církve, Slova života

Tento příspěvek napsal/a dne 18.01.2011 v rubrice Pozvánky sbor.