Štědrovečerní modlitba

Zdobnice 3.2.-5.2.2012 049Svatý Bože, ty prozařuješ nastávající noc tajemstvím pravého světla. Kristus se narodil!

Drž v tomto světle naše roztěkané kroky tak, abychom spatřili odhalenou slávu tvého svatého božství.

Nechal jsi své anděly vyřizovat pokoj všem lidem. Svou svatou vůli plnou lásky a spravedlnosti jsi pokryl celé své stvoření, dobré i zlé.

Proto tě chválíme a prosíme, nech pracovat svůj pokoj v našich srdcích, v našich rodinách, domovech, ústavech a zařízeních, v rozbitých duších i nemocných tělech, blízko i daleko.

Svatý Bože nacházíme tě v bezbranném dítěti. V něm je láska, která září jako světlo, které nikdo nikdy nezhasne.

Plni vděčné radosti hlaholíme spolu se zástupem nebeským – Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.