Slovo na tento měsíc

Jeden novinář položil Matce Tereze otázku: Co by se podle vás mělo v církvi změnit? A Matka Tereza odpověděla – vy a já, milý pane.
Moc se mně ta slova líbí.
Určitě je prospěšný neklid, který nás pudí stále něco zlepšovat a napravovat. Ovšem stává se to prázdným mluvením, pokud sami sebe neuvedeme na pořadník toho, co je třeba změnit. Platí to jak pro církev, tak i pro rodinu nebo společnost.

Skromná a přesná odpověď ženy, která viděla tolik bolesti a učinila tolik dobra na zemi, se nám může stávat oporou i varováním. Oporou k tomu, že změna je možná. Varováním tehdy, když příliš snadno vidíme, jak by nám panečku změna druhých pomohla.

Pěkný letní čas!

Daniel Ženatý, farář

Tento příspěvek napsal/a dne 03.07.2009 v rubrice Kázání.