Slavnostní bohoslužby mimořádného jednání 32. synodu ČCE

PB220178Všem sborům, kazatelským stanicím a přátelům.

Milé sestry, milí bratři, dovolte, abychom vás pozvali k účasti při slavnostních bohoslužbách mimořádného jednání 32. synodu Českobratrské církve evangelické, které se budou konat v sobotu 21. listopadu 2009 od 15,30 hod. v Betlémské kapli.

Při těchto bohoslužbách bude poděkováno odstupujícím členům synodní rady a bude přijat slib nově zvolené synodní rady.

Zveme vás proto, že víme, jak silně je činnost synodní rady spojena se společenstvím církve. Žádná odcházející synodní rada se na své funkční období neohlížela

pouze s vědomím úspěchů a žádná nastupující synodní rada svou práci nezačíná s přílišnou sebedůvěrou. Pro každého bylo a je důležité stát především uprostřed

společenství, v němž i pro něž svou práci dělá a s nímž může sdílet své obavy i svou naději. Proto má „výměna stráží“ významné místo právě v bohoslužebném shromáždění

celé církve.

Budeme velice rádi, když svou přítomností při bohoslužbách vyjádříte odstupující i nastupující synodní radě svou blízkost a sounáležitost a zaplníte místa, kterých je pro vás v Betlémské kapli dostatek.

Pozvání posíláme do všech sborů, i těch, z nichž pocházejí končící i nově nastupující členové synodní rady. Věříme, že i vy, sestry a bratři z ostatních sborů, najdete čas i chuť k návštěvě Prahy v sobotu před adventem a při bohoslužbách všichni společně vyznáme svou naději i vděčnost za dary od Pána církve. Vždyť na tom stojí práce těch, kdo úkol správy církve nesli dosud, i těch, kdo jej přejímají pro další období.

Všechny vás velmi rádi uvidíme. Vaše přítomnost bude pro nás znamením, že služba nebyla marná a že ji chcete podporovat. Věříme, že pro vás bude radostí i setkání s přáteli, známými i s hosty ze zahraničních církví. I pro ně budou společné bohoslužby svědectvím o životě církve. Po slavnostních bohoslužbách Vás zveme k rozhovorům při občerstvení.

S pozdravem a s nadějí na setkání

Lia Valková, Mahulena Čejková, Joel Ruml, Pavel Stolař, Eva Zadražilová, Pavel Prosek, Pavel Klinecký, Miloš Rejchrt, Daniel Ženatý a Pavel Kašpar

» Pozvánka na bohoslužby zde (pdf)

Praha 15. října 2009

Tento příspěvek napsal/a dne 03.11.2009 v rubrice Pozvánky ostatní.