Setkání všech na farské zahradě

čtvrtek, 9. června 2011 v 17.30

Zveme všechny kdo chtějí přijít! Především ty, kdo během roku chodili do Nedělní školy a učili ji, chodili do biblické pro děti, konfirmačního cvičení, mládeže, biblických pro dospělé, do Domova pro seniory, do rukodělného kruhu a na schůzky střední generace, také staršovstvo, zpěváky, varhaníky, kdo vařili kafe po bohoslužbách a chodili je pít, pracovali v různých komisích, prostě všechny, kdo mají náš sbor rádi a chtějí být spolu.

Program – Pavla Quesinerová a Daniel Ženatý

pohoštění – Petra a Petr Bártovi

Přijďte! Daniel Ženatý

P.S. Pavlínce Šíblové díky za upozornění!

Tento příspěvek napsal/a dne 06.06.2011 v rubrice Jak žijeme.