Sčítání lidu

…Tento dopis píšeme na základě zkušeností roku 2001. Mnohé tehdy ovlivnila informace sčítacího archu, že údaj „Náboženská víra“ je nepovinný a dobrovolný. Prosíme Vás, nedejte se tím zmást! Ač nepovinný a dobrovolný, přesto se stane podkladem mnoha dalších rozhodnutí. Proto jej, prosíme, řádně vyplňte!

***

Českobratrská církev evangelická, Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9

Členům a příznivcům Českobratrské církve evangelické, Praha, 12. ledna 2011,  Č.j.: ÚCK/99/2011

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Milé sestry, milí bratři,

blíží se Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které se provádí v naší zemi a v zemích EU jednou za deset let. Také letos bude součástí sčítacího listu osoby kolonka „Náboženská víra“. Údaj, který z letošního sčítání vzejde, se stane podkladem pro rozhodování státních a veřejných institucí na dalších deset let. Tento dopis píšeme na základě zkušeností roku 2001. Mnohé tehdy ovlivnila informace sčítacího archu, že údaj „Náboženská víra“ je nepovinný a dobrovolný. Prosíme Vás, nedejte se tím zmást! Ač nepovinný a dobrovolný, přesto se stane podkladem mnoha dalších rozhodnutí. Proto jej, prosíme, řádně vyplňte! Nenechte se odradit ani jistou komplikací. Do příslušných rámečků je totiž třeba vyplnit celý a přesný název naší církve, tedy ( Českobratrská církev evangelická. Jiný název ( např. Evangelická církev) je neplatný. Proto prosíme, vezměte Sčítání lidu, domů a bytů 2011 vážně. Případná liknavost nebo přezíravost tohoto Sčítání je v neprospěch křesťanů naší země. Domníváme se také, že i pro život naší společnosti je dobré, aby pomocí věrohodného údaje věděla o těch, pro které je evangelická, resp. křesťanská víra důležitá.

Obracíme se i na ty, kdo nejste evidováni v kartotéce žádného našeho sboru. A přesto se k naší církvi hlásíte, sympatizujete s ní, účastníte se některých akcí, máte v ní své přátele. Pokud je to v souladu s vaším přesvědčením, vyplňte také, prosíme, „Českobratrská církev evangelická“ v kolonce „Náboženská víra“.  Sčítání proběhne koncem března 2011. Sčítací formuláře dostanete v předstihu.

Prosíme, seznamte s touto naší výzvou co nejširší okruh lidí při sborových ohlášeních, na internetových stránkách, ve sborových dopisech, i při neformálních rozhovorech. Děkujeme za porozumění a zdravíme,

Joel Ruml, synodní senior Lia Valková, synodní kurátorka

Daniel Ženatý, 1. náměstek syn. seniora Pavel Stolař, 1. náměstek syn. kurátorky

Pavel Kašpar, 2. náměstek syn. seniora Eva Zadražilová, 2. náměstkyně syn. kurátorky

Tento příspěvek napsal/a dne 14.03.2011 v rubrice Sborové dopisy.