Sbírka

platební údaje pro sbírku „Běžnou“

číslo účtu: 2100910641/2010

variabilní symbol: 682100

text pro příjemce: SBIRKA

platba pomocí QR-kódu na přednastavenou částku 100Kč

platební údaje pro sbírku „Kmotrovství“

číslo účtu: 2100910641/2010

variabilní symbol: 911298

text pro příjemce: KMOTROVSTVI

platba pomocí QR-kódu na přednastavenou částku 100Kč