Sbírka na stavební opravy našich budov

DSC_0104Vážení členové pardubického sboru, sestry a bratři, přátelé široko daleko, rodáci, sympatizanti, bývalí konfirmadé, bývalí mládežníci, vy kdo čtete tyto naše stránky doma i v cizině, vyhlašujeme sbírku na stavební opravy našich budov.

Co nás k vyhlášení sbírky vede?

  • Víra, že o tom nejdůležitějším pro nás, už Bůh rozhodl. V Kristu nám dává všechno. Tak jsme povoláni k tomu, abychom přijatými dary sloužili druhým. Abychom slovem i skutkem vnášeli světlo evangelia do světa v němž žijeme. K této službě potřebujeme prostory. Jejich údržba stojí peníze. Smíme je dát v naději, že se darem nestaneme chudšími a že peníze nejsou vynaloženy marně.
  • Pokorné vyznání, že v křesťanských dějinách naší země jsme generací, která je na tom v mnoha ohledech lépe, než generace předchozí. Užíváme nemovitosti, které naši předkové i pro nás pořizovali v časech těžkých a nejistých.
  • Odpovědnost za budovy, které patří sboru, tedy každému z nás členů pardubického sboru. Jsou to naše budovy, na jejichž opravu vybíráme peníze.

Víme, že jsme jako členové sboru různě chudí i bohatí. Někteří bojujeme s nedostatkem peněz, některé tíží jiné starosti než finanční.

Proto platí, že každý dar má svou hodnotu vzhledem k možnostem dárce.

Toužíme po tom, abychom ve sbírce byli jednotní, aby se náročné opravy našich budov staly věcí nás všech, kdo jsme členy sboru.

Které budovy má náš sbor?

V Pardubicích kostel, přístavbu za kostelem v Hronovické ulici čp 492, nájemní dům na Sladkovského ulici čp 669 vedle kostela, faru

v Holicích sborový dům

v Horním Jelení sborový dům

Co chceme opravovat?

Sál na faře. Využíváme jej k mnoha setkáním sborovým i mimosborovým. Prožijeme v něm týdně mnoho hodin. Rekonstrukce se týká především podlahy, osvětlení, elektroinstalace. Nábytek zůstane zachován. Pro rekonstrukci máme připraven návrh paní Barbory Veselé. Cena přibližně 160.000 Kč.

Fasádu a výměnu oken na faře. Fasáda fary je ve špatném stavu. Mezi většinou opravenými domy na Sladkovského ulici vypadá zanedbaně. Je zřejmé, že i vzhled našich budov o nás podává našemu okolí nepřímou informaci o tom, kdo jsme a jak žijeme.

Chceme přitom vyměnit i okna, budeme samozřejmě hledat další dostupné finanční zdroje, mj. Zelená úsporám. Cena přibližně 1 125 000 Kč.

Byt pro druhého faráře sboru

Synod naší církve zřídil v našem sboru místo druhého faráře. Máme příslib bratra Františka Plecháčka z Bukovky, že po absolvování univerzity a vikariátu přijme kandidaturu k volbě. Mohl by tak jako druhý farář nastoupit na podzim 2012.

Sbor může druhému faráři nabídnout bydlení buď v domě 669 ve Sladkovského ulici, nebo upravit přízemí na faře. Záleží na tom, jak se druhý farář a jeho rodina rozhodnou. Každá za možností bude ovšem vyžadovat stavební úpravy, odvlhčení domu 669 ve Sladkovského ulici atp. Cena přibližně 300.000 – 500.000 Kč.

Nutné je také dokončení opravy střechy na kostele a další drobnější opravy.

Kdy chceme začít? Co nejdříve.

Jak chceme opravy financovat? Především z vlastních zdrojů. Z Vašich darů máme 31.10.2010 na stavebním fondu 159.614,- Kč.

Žádáme také o půjčku luterské církve v Německu, hledáme i další možnosti mimo sbor.

Co bude se stavbou v Hronovické ulici? Letos v létě, kdy jsme na stavbu domu v Hronovické ulici získali stavební povolení, sešlo z předpokládaného financování stavby pomocí dlouhodobého pronájmu druhého a třetího patra. To nás mrzí. Hledáme nyní intenzivně možnosti, jak stavbu financovat.

Jak dál? Prosíme Vás o Vaše dary. V nejbližší době Vás navštíví některý z presbyterů nebo jiná pověřená osoba. Zodpoví Vaše případné dotazy a položí Vám otázku, zda jste ochotni dát svému sboru dar, v jaké výši a jakou formou. Je mnoho možností: dar jednorázový, dar rozdělený do pravidelných měsíčních splátek, dar v budoucnu, půjčku ať bezúročnou nebo s úrokem, apod.

Můžete nás samozřejmě také navštívit ve sborové kanceláři v úterý až čtvrtek dopoledne a tam domluvit vše potřebné, nebo zatelefonovat na číslo 466 615 654.

(pro čtenáře webu – číslo účtu naleznete v kontaktech)

Srdečně Vás zdraví a požehnaný konec roku 2010 přeje staršovstvo sboru:

Hana Capoušková

Jiří Häuszler

Jana Hlinecká

Milan Chyba

Olga Kabelová

Miluše Kačerová

Miluše Kaplanová

Martin Kocanda

Naděje Mandysová

Iva Navrátilová

Blahoslav Novotný

Alice Papoušková

Pavel Queisner

Daniela Simonová

Jaroslav Slavík

Radko Šamánek

Daniel Ženatý

Tento příspěvek napsal/a dne 19.01.2011 v rubrice Jak žijeme.