Půst

Půst můžeme chápat kladně

Musíme ovšem chtít

Něčeho se zřekneme

Vědomě se na určitý čas ochudíme

A pak se může stát zázrak

Na to uvolněné místo smí něco vstoupit

Třeba to, co jsme tak dlouho odsunovali, až nám to vymizelo z mysli?

Zamyšlení nad sebou a svým způsobem života?

Očištění či obnova mého vztahu k sobě, k druhému, k Bohu?

Půst může – nemusí – pomoci

Vyjdeme tomu zázraku vstříc

O něco se vědomě ochudíme, a něco získáme…

A možná budeme překvapeni…

Uvěříme – Bůh je s námi!

Tento příspěvek napsal/a dne 26.03.2011 v rubrice Kázání.