Presbyterní konference

Vážené sestry, vážení bratři, jménem seniorátního poradního odboru pro práci laiků Vás zvu na okrskovou presbyterní konferenci, která se bude konat 7.3.2010 v Pardubicích ve 14.30 na faře

pro okrsek: Chrudim, Přelouč, Bukovka, Dvakačovice, Hradiště, Heřmanův Městec.

Zváni jsou všichni zájemci o danou problematiku, nejen presbyteři.

S bratrským pozdravem

Miloš Hübner

předseda PO pro práci laiků, v Trnávce 2.2.2010

******

Podněty pro rozhovor:

Kázání ve společenství sboru

1/ Kázání mezi textem a posluchači: Jak překlenout časovou propast mezi biblickým

textem a shromážděným sborem? Jak zůstat věrný biblickému textu i v situacích, kdy jeho zvěst je pro posluchače nepříjemná a nestravitelná? Jak vyvážit vážnost k textu a úctu k posluchačům? Jak vyvážit role kazatele jako vyhlašovatele a zároveň jako příjemce zvěsti?

2/ Členové sboru jako zdroj podnětů pro kazatele: Jak vytvářet ovzduší, v němž

členové sboru zcela samozřejmě předkládají kazateli svá očekávání a přání? Jak a v jaké podobě se v kázání projevuje důvěrná znalost /či neznalost/ životních příběhů členů sboru? Lze kázat totéž kázání před různými posluchači či znovu s časovým odstupem? Problém zpětné vazby: jak to udělat, aby dotazy, připomínky a kritika ke kázání byly přijímány věcně jako pomoc kazateli, nikoli jako osobní narážky.

3/ Očekávání sboru vůči osobnosti kazatele: očekávají posluchači objektivního

hlasatele pravdy, který odloží svoji osobitost na věšák ve farní kanceláři? Kdy jsou vnímány politické aktualizace jako potřebné a kdy jako nevhodná manipulace? Kde vede hranice mezi strhujícím osobním nasazením kazatele a zatížením kázání jeho momentálním duševním rozpoložením a spory se členy sboru? Příčiny poruch znesnadňujících službu kazatele a přijímání jeho služby: ze strany sboru, ze strany kazatele. Co se s tím dá dělat?

4/ Kázání v mediálním věku: zkušenosti s kázáním /bohoslužbami/ v rozhlase,

televizi, na internetu. Převažují klady či zdůvodňování, proč lidé už nemusí tak nutné přicházet do sboru?

Určeno pro zamyšlení a inspiraci účastníků okrskových konferencí Chrudimského seniorátu v roce 2010.

Tento příspěvek napsal/a dne 05.02.2010 v rubrice Pozvánky ostatní.