Pozdrav bratra kurátora

Několik slov pardubickému sboru

Milé sestry a milí bratři,

Uplynul další týden našeho života, kdy jsme neměli možnost osobně se setkávat ve shromážděních o neděli i v týdnu, která máme tak rádi. Pobýváme ve svých domovech, vycházíme co nejméně, do zaměstnání či nepotřebnějšími nákupy. Světem se rozšířil virus, který se nám za určitých okolností může stát nebezpečným. Pochopili jsme nutnost ochrany zdraví svého vlastního i svých bližních. Učíme se s trpělivostí snášet nepohodu, řešit dosud neobvyklé situace.

Máme na mysli, že všechno toto konání a zkoušky mají svůj smysl. Naši předkové museli prožívat mnohem těžší situace, často s rizikem ohrožení vlastního života. Přijali jsme ponaučení o důležitosti vlastní cesty k pravdě a k dobrému. Dobře víme, že občasná nepohoda a někdy i velké zkoušky jsou součástí této cesty. Jsme odhodlání s trpělivostí a pokorou touto cestou jít. V některých chvílích jít dál je velmi těžké. Přesto skládáme svoji naději do smyslu této cesty a svého konání. Oporou je nám společenství, jehož přítomnost cítíme i na dálku. A taky vědomí, že nám darovaný život jsou hřivny, s nimiž je nám dáno hospodařit.

Všechny Vás tímto bratrsky zdravím a ve společné víře a naději se těším na osobní shledání, jakmile to bude možné.

S přáním všeho nejlepšího

Milan Chyba

V Pardubicích dne 23. března 2020