Povodně 2013 – jak pomoci?

Povoden Nova Paka_monitoring DČCE 2_6_2013.jpgSynodní rada ve středu 4. června 2013 uvolnila na povodně 2013 z Fondu humanitární pomoci 700.000,- Kč.

Synodní rada dále vyhlašuje dobrovolnou sbírku k pokrytí uvolněných prostředků z humanitárního fondu (700 tis. Kč), případný vyšší výnos této sbírky bude také užit na pomoc při zmírňování následků letošních povodní…

Své dary můžete odevzdávat na faře, nebo v neděle při bohoslužbách.

Hledají se i dobrovolníci, kteří mohou pomoci svou prací, informujte se na: www.povodne.diakonie.cz

Daniel Ženatý

Tento příspěvek napsal/a dne 05.06.2013 v rubrice Jak žijeme.