Ohlášky – 13.9.2009

Čtení: Dt 24,14-15,17- | Text: Mt 20,1-16 | Písně: 170; 65; 158; 384; 672; 636 | Kazatel: Martin Kocanda | Účast:| Sbírka: 1.970,-

Děkujeme br. Martinu Kocandovi za dnešní službu.
Náš bratr farář Daniel Ženatý dnes káže ve Škvorci.
Mládež je tento víkend na seniorátním srazu mládeže v Chocni.
Zpěváci, kteří nacvičují na konfirmační slavnost se po bohoslužbách sejdou u varhan.

Sbírka z minulé neděle věnována na SF našeho sboru činila 1.793,-. Děkujeme.

V úterý se sešlo staršovstvo.
Mluvili jsme o stavu jednání kolem stavby v Hronovické ulici. Je hotová studie na budovu za kostelem, která bude podkladem ke stavebnímu povolení a k vypracování projektové dokumentace.
Jednali jsme také se seniorem Milošem Húbnerem a jeho náměstkem Janem Plecháčkem o přípravách na sloučení holického sboru se sborem pardubickým.
Jednali jsme o blížící se konfirmaci, programu sborového dne v říjnu, setkání generace 25 – 40 letých v Bělči, o všech akcích které proběhly o prázdninách.
Hledáme také kandidáta na druhé farářské místo. Toto místo vzniklo tím, že náš bratr farář byl zvolen náměstkem synodního seniora. Jeho práce v synodní radě začne v listopadu.
Jednáme s kandidátkou, která se rozhoduje, zda vůbec chce opustit svůj současný sbor. Dá nám vědět do konce září. Pokud bude ochotná, začneme s ní všechna nutná jednání a samozřejmě zveřejníme její jméno i všechna nutná jednání. Jako druhá farářka by pak mohla přijít od příštího září nebo od ledna 2011.

Konfirmandi se sejdou ve středu v 16.00 na poslední schůzce před konfirmací.
Biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin.

Rozhovor konfirmandů a staršovstva se koná v pátek v 18,00 v kostele. Zváni jsou především konfirmandi, jejich rodiče a jejich rodiny, a presbyteři.

Mládež se sejde v pátek po zkoušce konfirmandů na faře.

V sobotu ve 14.00 je na naší faře zkouška seniorátního pěveckého sboru
V sobotu v 18.00 se sejde sobotní mládež.
Příští neděli je v našem sboru konfirmační slavnost. Budeme slavit svátost křtu a svaté večeře Páně.

Synodní rada vyhlásila na příští neděli akci – do kostela na kole! Tedy místo autem a dopravními prostředky. Kdo můžete, rozšiřte řady těch kdo i jiné neděle přijíždějí do kostela na kole.

Je přichystán sborový dopis s pozváním na konfirmaci a sborový den.
Prosíme ochotné sestry a bratry, kteří jej roznášejí, aby si jej vyzvedli vzadu v kostele. Děkujeme.
Děkujeme také manželům Brtnickým za jeho zhotovení a za to, že jej sboru věnovali bez nároků na odměnu za přípravu dopisu a jeho tisk.
Sborové dopisy, které jsou navíc, si můžete vzít vzadu v kostele a rozdat známým..

Sbírka v neděli 27.9. je celocírkevní a bude věnována na Křesťanskou službu naší církve. Plakátek je na nástěnce.

U příležitosti svatby svého syna věnují manželé Ženatí dar sboru 1.000,-. Děkujeme

V Pardubické věznici se konají evangelické bohoslužby každý pátek v 16.00. Kdo by se jich chtěl v doprovodu našeho bratra faráře zúčastnit, napište se na papír na nástěnce i s nutnými údaji k žádosti o povolení ke vstupu do věznice..

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme všechny na kávu a čaj na faru a zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 13.09.2009 v rubrice Ohlášky.