Ohlášky 9. 9. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Ladislav Beneš

Děkujeme za službu Ladislavu Benešovi, v 11 hodin začínají bohoslužby v Horním Jelení. Celocírkevní sbírka z minulé neděle určená na školy Evangelické akademie činila ve sboru 2 435 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Na konci září se v Pardubicích konají oslavy 100 let naší církve. Jedná se o dvě akce v jedné – oslavy 100 let církve a sjezd mládeže. Celá akce – přednášky, koncerty, divadelní vystoupení, zajištění obědů, noclehů je organizována Ústřední církevní kanceláří. Byli jsme požádání o zajištění jídel pro děti na faře v pátek a v sobotu, zajištění průběžného úklidu toalet a na sobotní bohoslužby nakrájení 15 bochníků chleba na VP. Ochotní pomocníci, prosíme, pište se na připravené seznamy. Pokud budete mít chuť něco upéct, budeme velice rádi. Kontaktní osobou vaření pro děti je Kristýna Sobotková, krájení chleba Pavel Queisner. Kdo by chtěl pomoci jako dobrovolník, může se hlásit na webových stránkách. Hlaste se v hojném počtu, práce bude dost. Děkujeme. Program oslav je k dispozici na letácích vzadu v kostele.

V týdnu se konají obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

  • v úterý 11.9. v 14 hodin setkání starší generace
  • ve středu 12.9. v 18 hodin schůze staršovstva.
  • ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově u Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina

V sobotu 15. září od 9.30 proběhne v Horním Jelení slavnostní odhalení pamětního kamene v místě původního hřbitova, kam byli pohřbíváni evangelíci, tehdy helvétské konfese, do roku 1910. Jsou osobně pozváni i dohledaní žijící potomci zde pohřbených. Akce je organizována společně s městem a všechny vás zveme k hojné účasti, ať jsme vidět i slyšet, budou se i zpívat písně z Evangelického zpěvníku s naším hudebním doprovodem.

Pište se na seznam vzadu v kostele – kdo pojedete, kdo potřebujete dovoz zajistit.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře. Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.09.2018 v rubrice Ohlášky.