Ohlášky – 9.9.2012

Čtení: Iz 52,1-10  |  Text: Mk 1,1-8  |  Písně: 158; 168; 442; 315; 646; 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1.710,-  |  Účast: 62 

 

Vítáme v našem sboru při prvních bohoslužbách bratra faráře Františka Plecháčka- našeho druhého faráře. Vítáme i jeho manželku, paní Zdeňku a přejeme jim i nám, aby společně strávený čas byl dobrý a plný Božího požehnání.

 

V 10, 15 odjíždí bratr farář kázat do kazatelské stanice v Horním Jelení, odvážejí jej tam Benešovi

 

Daniel Ženatý slouží v Bystřici nad Pernštejnem v  Novém Městě na Noravě a v Blažkově, kde předává medaili vděčnosti br. Františku Šuterovi

 

V úterý v 14 hodin se sejde na faře starší generace.

 

Biblická pro děti začne ve středu 19.9. v 15 hodin

 

Ve čtvrtek v 17 hodin je biblická pro dospělé

 

V 18,15 se sejde ke své schůzi staršovstvo

 

V pátek se v 18 sejde mládež

 

V sobotu 22. září v 13,30 bude svatba Plchových

 

V neděli 23. září se uskutečnív našem sboru Seniorátní setkání generací- poví víc Hana Benešová

 

Přišla pozvánka na kurz laiků v Bělči. Přihlásit se je třeba do 16. září. Pozvánka je na nástěnce.

 

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na EA- vynesla 1977,-

 

na Stavební fond jsme obdrželi 1.000,- a 2.000,- a od rodiny Markových 2.000,- k uctění památky jejich maminky. Za všechny dary děkujeme.

 

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty

Jsme zváni po bohoslužbách k rozhovoru při kávě a čaji na faru.

 

 

 

.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 09.09.2012 v rubrice Ohlášky.