Ohlášky – 9.8.2009

Čtení: | Text: | Písně: | Kazatel: Martin Kocanda | Účast: | Sbírka: 1.970,-
Děkujeme bratru Martinovi Kocandovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.
Náš bratr farář má dovolenou. Vrátí se v pondělí 17.srpna.
V případě pohřbu jej zastupuje bratr farář Jiří Kučera z Hradiště.
Pastorační pracovnice má dovolenou do 22.srpna.

Sborová kancelář je otevřena ve středu mezi 8 a 11 hodinou.

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka v 15 hodin. Poslouží bratr Stanislav Lanc z Církve adventistů sedmého dne.

V pátek přijede do našeho sboru skupina mládeže z Německa a z Brazilie.
S naší mládeží budou připravovat setkání mladých u nás v roce 2010.

Příští neděli vykoná bohoslužby bratr Jean Nicolas Fell, náš bývalý farář.
Budou s námi též mládežníci z Německa a z Brazilie.

Příští neděli vykonáme při bohoslužbách sbírku na cizince, kterou vyhlásila Synodní rada. Podpoříme tímto cizince, kteří u nás žijí v těžké situaci, protože ztratili práci a nemají finanční prostředky na živobytí ani na cestu domů.

Sbírka na SF našeho sboru vynesla minulou neděli 2758,-Kč.
V měsíci červenci jsme obdrželi 4.300,- Kč na stavební fond pravidelnými měsíčními platbami.
Všem vám děkujeme.

Děkujeme sestře Lydii Nečasové za úklid kostela v minulém týdnu.

Mládež se s bratrem farářem vrátila z brigády ve Volyni na Šumavě. Pracovali na rekonstrukci staré fary. Z trosek domu, o který se nikdo několik desítek let nestaral, se místní sbor pod vedením tamějšího faráře Hynka Tkadlečka pokouší faru obnovit. Práce byla těžká, bylo jí dost, ale celý pobyt stál za to.

Minulý týden byla pastorační pracovnice Pavla Queisnerová a sestra Bílková v Dolanech u Olomouce na kurzu výroby biblických postaviček.
Ty jsou k vidění vzadu v kostele. Použijeme je při práci s dětmi i dospělými.

Koncem srpna se opět uskuteční pobyt konfirmandů na Lázech. Zvána je i mládež. Pro ni je přichystám oranžový papír na nástěnce. Kdo by chtěl jet, prosím, napište se tam.

V neděli 6.září po bohoslužbách pojedeme na výlet.
Autobus bude přistaven ke kostelu. Cílem cesty je Kolín, kde přestoupíme na tzv.Kolínskou řepařskou drážku. Je to turistická atrakce pro děti i dospělé.
Zájemci o cestu pište se na nástěnce na připravený papír. Počet míst v autobuse je omezen.

Vítáme hosty v našem shromáždění a všechny vás zveme na kávu a čaj na faru. Děkujeme těm, kteří dnes i v předešlých nedělích občerstvení připravili.

Tento příspěvek napsal/a dne 09.08.2009 v rubrice Ohlášky.