Ohlášky 9. 7. 2017

Čtení: Marek 4, v. 1 – 9                                                   Účast: 42/9

Text kázání: Žalm 126                                                    Sbírka: 1.770,-

Písně: 368/1   126   426   635   582   606

Kazatel: Anna Lavická

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme sestře farářce Anně Lavické za její službu při dnešních bohoslužbách. V 10,45 se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Ve čtvrtek 13. července v 15.30 budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině.

V termínu 16. až 21. července se koná brigáda mládeže v Lozicích, pod vedením bratra Michala Brandy. Na tábor pro děti v Horních Dubenkách, který se bude konat od 11. do 20. srpna,  je přihlášeno 16 dětí. Organizátoři připravili pěkný program. Vedení tábora má Tomáš Voltr.

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy zaslala do sborů toto oznámení:

Evangelická teologická fakulta prodloužila podávání přihlášek ke studiu až do konce července 2017. V následujícím akademickém roce se otevírají všechny tři bakalářské obory:  evangelická teologie, pastorační a sociální práce a  teologie křesťanských tradic.

Fakulta nabízí (nejen) budoucím kazatelům a kazatelkám kvalitní vzdělání pro jejich budoucí povolání. Bližší informace najdete na www stránkách fakulty.

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má dovolenou do 16. 7. a potom od 22. do 28. července

O prázdninách je sborová kancelář otevřena vždy ve středu od 9 do 11 hodin. Děkujeme sestře Bílkové za službu v kanceláři v době, kdy má pastorační pracovnice dovolenou.

Na nástěnce je rozpis služeb na prázdninové neděle. Děkujeme všem, kdo jste se na služby přihlásili.

Do neděle 16. 7. je možné se přihlásit na podzimní pobyt seniorů v Chotěboři, který se bude konat od soboty 2. do soboty 9. září 2017.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 17.07.2017 v rubrice Ohlášky.