Ohlášky 9. 6. 2019

Čtení: Joel 3,1-5 Sbírka:  
Text: 14,18-27 Účast:  
Písně: 429; 118,1+6-8; 373; 157; VP: 461, 366; Po VP: 177 606 VP:  
Kazatel: Ladislav Beneš  

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách.  

Dnešní sbírka je celocírkevní –  je určena na Diakonii.

Sbírka z minulé neděle, určena na stavební fond  našeho sboru vynesla 2.410,- Kč.

Celocírkevní sbírka Jeronýmovy jednoty vynesla v našem sboru 14.847,- Kč,  z toho v kazatelské stanici 2000,- . Vloni byla částka 16.860,- Kč.

Za všechny dary děkujeme.

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

– v úterý ve 14 hodin bude  setkání starší generace – pozvání přijala Radka Piskačová, která bude mít varhanní kocert v kostele. Přijďte, bude to pěkné.

– ve středu 12. června v 18.30 se sejde staršovstvo, tentokrát v Horním Jelení

– ve čtvrtek v 15.30 budou  bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině

– a v 18 hodin začne setkání na farské  zahradě na závěr sborové práce před prázdninami. Setkání je určené pro všechny generace, program bude připraven pro velké i malé. Na setkání budou zajištěny nápoje (pivo, víno, nealko) a budeme opékat buřty. Prosím, napište  na připravený papír vzadu v kostele,  kolik si přejete objednat buřtů k opékání. Zbytek občerstvení už je na nás všech. Proto prosím, kdo můžete, přineste něco k snědku (sladké nebo  slané pečivo, saláty, ovoce apod.).  Využijte příležitost k setkání a přijďte.

– V pátek 14. 6. bude v našem sboru senirátní setkání mládeže. Program připravují  Michal Branda a farářka Hana Ducho. Hostem bude senior Jakub Keller.

Sestra farářka má ve dnech 7. – 11. června dovolenou. V případě pohřbu ji zastupuje b. f. Dušan Ehmig.

Připomínáme, že od minulé neděle je každou neděli připraveno 10 ks vytištěných ohlášek, které si můžete vzít.

Kuratorium Evangelického střediska v Chotěboři se na nás obrací s prosbou o pomoc při zajištění letních rodinných rekreací: Hledá se kuchařka nebo kuchař na hudební běh od 6. července do 20. července 2019. Denní mzda je 1000.- Kč.  Dále se hledají hospodářky a pomocné síly do kuchyně. Termíny a podmínky sdělí kuratorium na požádání a bude vděčné za veškerou pomoc při hledání těchto pracovníků.

Podzimní pobyt pro seniory se bude v letošním roce konat od soboty 31. srpna do soboty 7. září.

Přihlášky přijímá a informace předá Hana Capoušková. Pozvánky jsou k dispozici vzadu na nástěnce.

Po bohoslužbách jste všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.

Tento příspěvek napsal/a dne 12.06.2019 v rubrice Ohlášky.