Ohlášky – 9.6.2013

Čtení: L 14,15-24  |  Text: Ž 13  |  Písně: 138; 95; 434; 605; 692; 671  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.150,-  |  Účast: 78/2

 

V úterý 4. června zemřel ve věku 87 let bratr František Herclík. Pohřební rozloučení se bude konat ve čtvrtek 13. června v 11 hodin dopoledne zde v kostele. Pán Bůh ať potěší a posílí všechny zarmoucené.

 

Dnes v 10.45 hod. se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

 

Sbírka na stavební fond vynesla minulou neděli 1522,- Kč.

Sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu činila 12.012,-. v minulém roce činila 17. tisíc. V květnu činily dary na SF 6741 a pravidelnými měsíčními dary pak 8050,- Děkujeme všem vám, kteří jste na tyto sbírky přispěli.

 

Synodní rada uvolnila na pomoc při letošních povodních z Fondu humanitární pomoci 700 000 Kč a vyhlašuje dobrovolnou sbírku na pokrytí uvolněných prostředků.

Dnes a příští neděli můžeme odevzdávat své dary do pokladničky vzadu v kostele nebo proti pokladnímu dokladu.

 

Rovněž Diakonie ČCE se opět intenzivně zapojila do povodňové pomoci. V postižených oblastech zřídila několik humanitárních základen: ve východočeském Rudníku, dále pak v Mělníku, Libiši a Terezíně. Je připravena začít pracovat v Ústí nad Labem a Děčíně. Veřejnost může přispívat na sbírkové konto či prostřednictvím dárcovských SMS zpráv. Diakonie stále hledá další dobrovolníky ochotné pomáhat s úklidem v postižených oblastech. Registrační formulář i všechny další důležité informace najdete na webových stránkách www. povodne.diakonie.cz . Více informací si můžete přečíst na nástěnce vzadu v kostele.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

Ve středu biblická pro děti

V 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Sloužit bude

bratr kazatel Stanislav Lanc z Církve adventistů sedmého dne.

V podvečer v 17.30 hodin jsme všichni zváni na farskou zahradu na tradiční setkání k zakončení pravidelné týdenní práce ve sboru.

Program bude organizovaný, i volný, občerstvení bude dost, každý můžeme také něco přinést.

S tímto odpolednem je spojena spousta práce, připravit prostor, doplňovat jídlo, umývat nádobí a podobně. Budeme rádi, když pomůžete- na nástěnce je papír, kam se můžete na pomoc napsat. Přijďte, využijte možnosti být spolu, radujme se z každé možnosti kterou máme.

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin

 

Oslavy 400 výročí vydání Bible kralické budou 13.-15. září v Kralicích. Na sobotu 14. září chystáme do Kralic sborový zájezd. Zájemci, pište se vzadu na nástěnce na připravený list. Letáček s programem je k vyzvednutí vzadu v kostele

 

Na nástěnce je ještě jeden papír- týká se služeb o prázdninách- můžete se na něj psát na služby vaření kávy, přípravu květin a na 1- čtení. Rádi bychom, kdyby se začátkem prázdnin a nástupem na dovolené byla tato tabulka kompletní- abychom věděli, že je vše zajištěno. Děkujeme mockrát.

 

Cenou ministra zahraničí ČR byly vyznameno v pátek 14 lidí, mezi nimi dvě evangeličky – Bohuslava Bradbrooková rozená Nečasová, původem z Val. Meziříčí od roku 1952 žije ve velké Británii, na Oxfordu učila a šířila mj. českou literaturu

 

a Marie Provazníková, kazatelka našeho sboru ve Veselinivce na Ukrajině

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na faru a farskou zahradu na rozhovor při kávě a čaji.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 09.06.2013 v rubrice Ohlášky.