Ohlášky – 9.5.2010

 

Čtení: Iz 55,6-13  |  Text: Ef 3,1-6  |  Písně: 138; 67; 168; 420; 425; 426  |  Kazatel: Jiří Doležal  |  Účast: 80/1  |  Sbírka: 2.536,-

Děkujeme bratru faráři Jiřímu Doležalovi, že nám posloužil při dnešních bohoslužbách.

 

Br. farář Ženatý je dnes na narozeninách svého švagra.

 

Včera zemřela po dlouhém utrpení ve věku 84 let sestra Růžena Urbanová ze Svítkova, věrná účastnice sborového života. Kdy se bude pohřrbní zhromáždění nevíme, sledujte proto vývěsky.

Vykoná je b. farář Jiří Doležal. Pán potěšuj zarmoucené.

 

V úterý ve 14 hodin se sejde starší generace na faře. Paní Jará z Krajské knihovny nám bude vyprávět o literárním díle bratrů Karla a Josefa Čapka.

 

V úterý v 18 hodin se koná na faře schůze staršovstva.

 

Děti a konfirmandi se ve středu nesejdou.

 

Od středy do neděle se v Mnichově koná ekumenický Kirchentag. Účasrní se jej i několik bratří a sester z našeho sboru, včetně br. Faráře a sb. sestry.

Bratr farář se vrátí v sobotu, v neděli bude sloužit při bohoslužbách.

Služba v kanceláři je zajištěna.

 

Ve čtvrtek je svátek Nanebevstoupení Páně.

Bohoslužby se konají v kostele v 17:30. Poslouží nám br.sen.Hübner..

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

 

V sobotu pojedeme na sborový autobusový výlet. Odjezd je v 8 hodin od kostela, návrat kolem 18 hodiny. Prosíme, vezměte si jídlo sebou, obědem z vlastních zásob se občerstvíme ve sboru v Letohradě. Sestra Kabelová vybírá dnes zálohu ve výši 200,-Kč.

 

Po celý měsíc květen bude probíhat sbírka Jeronymovy jednoty.

Své dary můžete odevzdávat vzadu v kostele do označené pokladničky, či proti potvrzení PQ.

Tato sbírka je celocírkevní a je určena na stavební práce ve sborech.

Náš sbor před 5- ti lety obdržel půjčku 200.000,- na úpravu bytu před příchodem faráře.

1. splátka půjčky- 40.000,- v roce 2005 byla převedena jako dar a splácet jsme nemuseli.

Letos splatíme poslední splátku půjčky 40.000,-

Mysleme na sbory, které budou také finanční pomoc potřebovat.

 

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na SF našeho sboru. Vynesla 2.773,-. A pravidelnými měsíčními platbami v bance pak 4.500,-Kč. Děkujeme.

 

Sborová zásilka s informacemi ze synodní rady je vytištěna na růžových papírech na nástěnce vzadu v kostele a na faře. Jsou zde informace o sbírce na na diakonii osvatodušní neděli, slovo k parlamentním volbám, informace o semináři církevní hudby, o výtvarné a fotografické soutěži a další. Čtěte růžové papíry na nástěnce zde i na faře. Na nástěnkách jsou i další pozvánky do okolních sborů

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme všechny na kávu a čaj.

Nyní prosím o slovo bratra místokurátora Pavla Queisnera.

Tento příspěvek napsal/a dne 11.05.2010 v rubrice Ohlášky.