Ohlášky – 9.4.2017

Čtení: Za 8, 14-19 Sbírka: 1 719 Kč
Text: Mk 11,1-11 Účast: 74/7
Písně: 326-1; 25; 365; 679; 611; 485
Kazatel: Anna Lavická

Děkujeme Anně Lavické za její službu při dnešních bohoslužbách.
Ve čtvrtek se sešlo ke své schůzi staršovstvo – nové i bývalé. Presbyteři si předali zkušenosti a vize.
Následovaly volby s těmito výsledky:
• Kurátor Pavel Queisner
• Místokurátor Hana Capoušková
• Zapisovatelé Milan Chyba, Pavlína Junová

Presbyteři byli seznámeni se zodpovědností staršovstva, jeho fungováním a svými povinnostmi.

Bylo odsouhlaseno následující:
• schůzí staršovstva se budou účastnit i náhradníci. Náhradníci s hlasem poradním.
• presbyterské služby budou vykonávat všichni presbyteři i náhradníci
• instalace nového a poděkování bývalému staršovstvu proběhne při bohoslužbách 21. května za účastni seniora Jakuba Kellera
• byly rozdány body k nastudování do příští schůze staršovstva
• brigáda na mytí oken proběhne od 24.÷28. dubna

Prosíme vás, abyste mysleli na nové presbytery a staršovstvo ve svých modlitbách

Minulou neděli proběhl v rámci kávy a čaje na faře prodej párků v rohlíku, který vynesl přes 500 Kč.

Velkou cenu San Faryna v kategorii dětí do 7 let zvítězil Zdenda Braborec. V kategorii starších dětí zvítězil Daniel Pospíšil a oba si odnesli putovní pohár. Výtěžek ze startovného byl předán sboru. Děkujeme organizátorům obou akcí.

Dnes odpoledne v 17 hodin bude mít zde v kostele přednášku dr. Ladislav Beneš k 500. výročí reformace s názvem „Svoboda, spravedlnost a víra“. Všichni jsme zváni.

Sestra Jelínková, pravidelná účastnice bohoslužeb, obětavá členka křesťanské služby a kuchařka, slaví 90 narozeniny. Blahopřání jménem sboru můžete podepisovat vzadu v kostele. Sestra Jelínková v současnosti pobývá v domově pro seniory Simeon v Horním Jelení.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby s večeří Páně v Domově pro seniory U Kostelíčka.

Velikonoční bohoslužby se konají následovně:
• Zelený čtvrtek v 18 hodin v kostele, čtení pašijového příběhu
• Velký pátek v 9 hodin s vysluhováním večeře Páně
• Boží hod Velikonoční v 9 hodin s vysluhováním večeře Páně, sbírka bude celocírkevní na Hlavní dar lásky JJ
• Velikonoční pondělí v 9 hodin

Do příští neděle 17. dubna se můžete hlásit na sborový víkendový pobyt pro všechny generace v Evangelickém středisku v Chotěboři ve dnech 6.÷8. května. Cena pobytu je pro dospělého 750 Kč a pro dítě od 3 let 350 Kč. Ještě jsou volná místa. Pište se na žlutý papír na skle místnosti pro děti.

V Litomyšli proběhne v pátek 22. dubna seniorátní setkání mládeže.

Na Letní tábor pro děti v Horních Dubenkách od 11.÷20. srpna je zatím přihlášeno 11 dětí. Aby se tábor mohl pořádat, je třeba mít přihlášeno alespoň 15 dětí. Přihlaste svoje děti nebo vnuky, ať se tábor může konat.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme.

Tento příspěvek napsal/a dne 09.04.2017 v rubrice Ohlášky.