Ohlášky 9. 2. 2020

9. 2. 2020                                                            Sborová oznámení

Čtení:  1Kor 11, 17 – 34 Sbírka:   
Text:  1Kor 11, 33 Účast:   
Písně:  117, 93, 214, 627, 697, 171 VP:   
Kazatel: Hana Ducho    

Dnes od 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

Děkujeme všem, kteří minulou neděli pomáhali  – ať už napečením buchty, vařením kávy nebo úklidem prostor. Zejména děkujeme Pavlu Capouškovi a Milušce Kačerové za výborný boršč a houstičky.

V týdnu se konají tato shromáždění:

  • v úterý 11. 2. od 14 hodin setkání starší generace.
  • ve čtvrtek 13.2. od 15 bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka, od 18 hodin biblická hodina s b.f. Jiřím Doležalem.
  • biblická hodina pro děti a konfirmační příprava se nekoná – jsou jarní prázdniny

Od 11. – 14. 2. má sborová asistentka dovolenou, v případě potřeby kontaktujte sestru farářku.

Zájemci o vystavení potvrzení darů církvi za rok 2019 se, prosím, pište na papír vzadu na skle. Ti, kteří byli zapsaní, si mohou potvrzení vyzvednout.  

Prosíme o uhrazení částky za předplatné Českého bratra na rok 2020 – cena 350 Kč.

V pátek se konala mimořádná schůze staršovstva. Staršovstvo pokračovalo v jednáních o domu v Hronovické ulici. Byl odhlasován návrh, že dům zrekonstruujeme především pro sborové účely a pokud možno z vlastních finančních zdrojů. Tento návrh chceme sboru představit ještě před Výročním sborovým shromážděním, abychom o něm mohli společně diskutovat. Tato prezentace proběhne v neděli 1.3. po bohoslužbách. Na VSS (29. 3. ) bychom pak rádi o tomto návrhu hlasovali.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 11.02.2020 v rubrice Ohlášky.