Ohlášky – 9.2.2014

Čtení: Mt 17,1-9  |  Text: Ž 12  |  Písně: 161; 19; 635; 662; 425  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka:2.448,-  |  Účast: 88/5

 

Včera se konal v Chrudimi pohřeb bratra faráře Jaroslava Gregora, který zemřel ve věku 81 let. Byl v minulosti i seniorem našeho seniorátu.

 

Dnes v 10.45 se konají bohoslužby v Horním Jelení.

 

Sbírka na stavební fond minulou neděli činila 2694 Kč.

 

Po bohoslužbách budou mít svoji zkoušku zpěvu s nácvikem písní do Genkingen -muži. Zkouška bude u harmonia na faře.

 

V úterý ve 14 hodin bude na faře setkání starší generace. Hostem bude pan Klazar, bývalý středoškolský učitel, který žije v Domově pro seniory u Kostelíčka, a je tam spokojený.

V úterý v 17 hodin se bude konat biblická hodina v Horním Jelení.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině, v 18 hod. biblická hodina

a v 19.10 bude řádná schůze staršovstva.

 

V pátek 14. února se bude konat v Kulturním domě Dubina Seniorátní ples – tentokrát v duchu 60. let.

Všichni jsme zváni. Plakát se všemi potřebnými informacemi je vzadu na nástěnce.

 

První setkání v rámci tříletého kurzu vzdělávání laiků a přípravu na práci ordinovaného presbytera se bude konat 16.3. 2014 odpoledne v Pardubicích. Přihlásilo se 6 zájemců .

 

I dnes si můžete vyzvednout potvrzení o daru církvi – vzadu v kostele

Předplatné Českého bratra činí 290 Kč, Kostnických jisker 481,- Kč. Prosíme odběratele, aby si předplatné zaplatili.

Přihlašujte své děti a vnuky na letní tábor v Křídlech u Nového Města na Moravě. Místa je stále dost.

 

Bratr farář Ženatý nahrává pro rozhlas výklad druhého listu do Korintu. V Pardubicích můžeme tento pořad poslouchat živě přes internet, nebo z archivu rádia.

Internetová adresa je na žlutém papíře vzadu na nástěnce a také na nástěnce v sále na faře.

 

Ve středu 12. února oslaví svoje 80. narozeniny bratr Milan Šíma. Byl dlouholetým varhaníkem našeho sboru a členem staršovstva. Vzadu je připraveno blahopřání, kdo chcete, můžete připojit svůj podpis.

 

Pište se, prosíme na služby vaření kávy, 1. čtení a přípravu květin.

 

Pastorační pracovnice PQ má tento týden dovolenou.

 

Vítáme všechny milé hosty, a všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu, čaj a rozhovor na faru.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 09.02.2014 v rubrice Ohlášky.