Ohlášky 9. 12. 2018

Čtení: Mal 3,1-4 Sbírka:
Text: Lk 21,25-33 Účast:
Písně: 65-1; 651; 274; 355; 702; 360
Kazatel: Hana Ducho

 

V 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení

Sbírka z minulé neděle určena na stavební fond našeho sboru vynesla 5.022,- Kč. Děkujeme.

Sbírka z dnešní neděle je určena na sbírku solidarity v seniorátu- jako výpomoc pro sbory v seniorátu, které mají problém s úhradou závazků v personálním fondu.

Po bohoslužbách je na faře otevřen Dobročinný bazar. Ještě dnes je možné nakoupit ořechy, marmelády, křížaly. Výtěžek bazaru je určen na kmotrovství – končícího u našich kmotřenců Maxima a Dáši na Ukrajině a na Tomáše Zbořila. Ceny nejsou symbolické, ale jistě nejsou ani přemrštěné. Bazar je dobročinný- přinesli jste vaše výrobky a jejich nákupem podpoříte dobrou věc. My vám děkujeme za vaši ochotu nakupovat.

Po bohoslužbách pokračuje nácvik na vánoční divadlo. Prosíme všechny herce a herečky, aby se dostavili co nejdříve.

V týdnu se budou konat kromě obvyklých tato shromáždění:

  • V úterý setkání starší generace v 14 hodin.
  • ve čtvrtek
  • v 15 hodin bohoslužby s VP v Domově na Dubině.
  • v 18 hodin biblická hodina, vede Hana Ducho

I letos pokračujeme v tradici vánočních balíčků pro bezdomovce a lidi, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Prosíme, abyste se napsali na žlutý papír na nástěnce – kolik balíčků připravíte. Děkujeme.

V prosinci vaříme také polévky pro bezdomovce. Pomocníci ať se hlásí u Pavla Capouška. Uvítáme i finanční příspěvky na vaření polévek.

Dnes pořádáme spolu s organizací Dlouhá cesta setkání s názvem Zapalme svíčku. Jde o vzpomínkové setkání na zesnulé děti. Setkání začne v 18:45 zde v kostele.

Po celý prosinec bude probíhat sbírka na podporu práce ve sboru v Lozicích. Své dary můžete odevzdávat do domečku nebo proti pokladnímu dokladu.

Víte-li o někom, kdo se nemůže z nějakého důvodu dostat do kostela a má zájem o VP v domácnosti, kontaktujte sestru farářku.

Vpředu v kostele nakupujte po bohoslužbách u PQ EK, NKD, knížku meditací, modliteb, Hesla JB, nástěnný kalendář- ukázat?

V pátek se koná v kostele koncert, sháníme někoho na pořadatelskou službu. Kdy byste tu mohli být, ozvěte se u Pavly Q

Bratr Slavík věnoval sboru finanční dar ve výši 150. tis korun. Za tento dar děkujeme a velice si jej vážíme.

Prosím, pište se na služby 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 09.12.2018 v rubrice Ohlášky.