Ohlášky – 9.12.2012

Čtení: Iz 35,1-10  |  Text: Mt 24,3-13  |  Písně: 260; 96,1-2 5 8-9; 277; 274; 610; 273,1 4  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka : 2.620,-  |  Účast: 82/3

 

Ve věku 85 let zemřel bratr farář Vladimír Taich. Pohřební shromáždění se bude konat v pátek ve 13 hod. v Opatovicích.

Sbírka na stavební fond minulou neděli činila 3.058 Kč.

Sbírka na podporu práce ve sboru v Lozicích vynesla 3.671 Kč. Staršovstvo rozhodlo o jejím navýšení na částku 6000 Kč, která bude odeslána lozickému sboru.

 

Staršovstvo na své schůzi projednávalo dotazník Synodní rady, který se týká připravovaného samofinancování sborů naší církve. V současné době probíhá na základě usnesení synodu rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti sborů a o samofinancování církve.

 

Po bohoslužbách můžete navštívit na faře adventní bazar. Část výnosu bazaru je určena na podporu terapeutického centra pardubické věznice, druhá část bude věnována Hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí.

 

Dnes v 10.45 hod. se konají bohoslužby v Horním Jelení.

Bratr farář František Plecháček dnes slouží ve sboru v Hradišti u Nasavrk.

 

V týdnu se budou konat shromáždění jako obvykle, kromě nich připomínáme, že v úterý ve 14 hod. se bude na faře konat setkání starší generace.

V úterý v 17:00 se v Horním Jelení koná biblická hodina.

 

Ve čtvrtek 13. prosince budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Domově pro seniory u Kostelíčka. Sloužit bude bratr farář Daniel Ženatý. Po bohoslužbách bude tradiční předvánoční beseda s malým pohoštěním. Prosíme Vás, abyste na to pamatovali. Děkujeme.

 

Od středy za týden, 19. prosince zveme ty z vás, kdo byste rádi sloužili při bohoslužbách čtením Písma. Jedno setkání již proběhlo, účastnili se jej sestry Věra Brandová, Hana Capoušková, Daniela Ženatá a bratři Michal Branda a Jiří Hauszler.

Staršovstvo rozhodlo, že první čtení svěří nadále jen těm, kdo tímto „školením“ projdou. Podobně i oznámení budou mít presbyteři, kteří projdou tímto „školením“, jinak je budou mívat kurátorka nebo pastorační pracovnice a faráři. Příští setkání tedy ve středu 19.12. v 18.15

V letošním roce chceme pomoci lidem bez domova, kteří žijí v našem městě. Nabídneme jim polévku, kterou uvaříme. Bude to ve spolupráci s denním centrem pro bezdomovce, které provozuje SKP Centrum. Kdo chcete tuto aktivitu podpořit, můžete dát peněžní dar do domečku vzadu v kostele. Můžete také donést zeleninu, brambory, rýži, luštěniny, apod. Hlavní osobou akce je bratr Pavel Capoušek. Podrobné informace jsou na letáčku, který si můžete vzít vzadu v kostele. Dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat při vaření i vydávání polévky se mohou přihlásit u manželů Capouškových.

 

I letos připravujeme balíčky do věznice. Vzadu v kostele jsou barevné papíry s instrukcemi. Je na nich vše podstatné. Prosíme, vezměte si je, zapojte do této akce své známé a podpořte tuto službu lásky. Informace jsme rozeslali i do ostatních sborů v seniorátě i ekumeně. Na nástěnce je papír, kam prosím napište počet balíčků, které připravíte.

Balíčky se budou ve věznici předávat 23. prosince odpoledne, kdy byste se chtěl předávání účastnit, hlaste se u bratra faráře Ženatého.

Po bohoslužbách si můžete koupit vpředu v kostele příručku Na každý den a Evangelický kalendář a poslední 3 ks nástěnného kalendáře na rok 2013.

Rovněž si můžete zakoupit knížku Modliteb br. far. Doležala, kterou vydal náš sbor. Stojí 100 Kč, doporučujte ji svým známým.

Sestra Pavlína Šíblová připravila i v letošním roce vánoční hru. Prosíme ty, kdo se přihlásili, že budou účinkovat, aby přišli po skončení bohoslužeb dopředu, kde budou pokračovat v nácviku hry.

Pavle Queisnerové můžete odevzdat finanční dary na vánoční slavnost.

Připravujeme sborovou dovolenou v létě příštího roku v Beskydech. Hlásit se můžeme na barevný papír, který je nalepený vzadu na skle místnosti pro děti. Hlaste se, využijte možnost vzájemného neformálního poznání, neříkejte si že možná, nebo příště…

Vítáme všechny hosty a zveme na bazar, kávu, čaj a rozhovor na faru.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 09.12.2012 v rubrice Ohlášky.