Ohlášky – 9.10.2016

Čtení: Dt 6,1-9  |  Text: Mt 22,34-40  |  Písně: 118, 549, 639, 379, 621, 419  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:1940 Kč  |  Účast: 67/8 

 

Bohoslužby v Horním Jelení začínají v 10.45.

 

Sbírka na stavební fond minulou neděli činila 2.335Kč

Dobrovolné příspěvky za palačinky vynesly celkem 679 Kč. Částka byla věnována na potřeby našeho sboru. Děkujeme manželům Srbovým a Junovým za výborné pohoštění.

 

Včera probíhala na faře burza dětského a těhotenského oblečení, který připravily mladé maminky.

Burza byla úspěšná – sešlo se hodně prodávajících i kupujících, výnos burzy – 5 461,- Kč – věnovaly organizátorky na potřeby sboru. Děkujeme sestře Dagmar Krejčiříkové a všem maminkám, které si vzaly burzu na starosti.

 

Někteří členové mládeže jsou na celocírkevním sjezdu mládeže v Třebíči.

 

Dnes odpoledne od 15 hodin bude na faře okrsková presbyterní konference – našimi hosty budou presbyteři z Trnávky, Přelouče, Chvaletic a Bukovky.

 

Obdrželi jsme pozvánku ze sboru v Heřmanově Městci – dnes v 18 hodin bude mít v Rytířském sále zámku přednášku člen synodní rady Jiří Schneider – na téma „Uprchlíci, teroristé a my – máme se bát?“ – plakát je na nástěnce.

 

PQ je do středy na setkání diakonů v Bystřici pod Hostýnem. Služba v kanceláři je ve středu zajištěna.

 

V týdnu budou obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

V úterý ve 14 hodin – schůzka starší generace na faře.

Od 17 hodin se koná biblická hodina v Horním Jelení.

Ve čtvrtek v 15.00 hod. budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka.

V 19,10 začíná schůze staršovstva .

V pátek 14. 10. se v 18 hodin sejde mládež, třicátníci a střední generace, aby se rozloučili s bratrem farářem. Na setkání zároveň uvaří guláš na nedělní oběd. Suroviny a občerstvení zajistíme.

 

V neděli 16. října se při bohoslužbách rozloučíme s bratrem farářem Františkem Plecháčkem a jeho rodinou. Na faře bude společný oběd a posezení při kávě, čaji a pečivu.

Jako upomínka na službu v Pardubicích je pro br. faráře je připraven obraz.

Můžete jej podepsat vzadu v kostele.

 

Po odchodu br. far. Plecháčka bude sborová práce probíhat dál jako obvykle. Administrátorka Anna Lavická bude mít bohoslužby jednou měsíčně a bude možné se na ni obrátit v případě pohřbu, křtu, svatby a podobně. Při ostatních bohoslužbách budou sloužit faráři a kazatelé – Ladislav Beneš, Jiří Doležal, Michal Branda, Martin Kocanda a další, které oslovíme.

Biblické hodiny bude mít na starosti br. farář Doležal, vyučování dětí – pastorační pracovnice Pavla Queisnerová, mládež – Michal Branda.

Staršovstvo shání usilovně nového faráře, ale prozatím dalších pět kazatelů, které jsme oslovili, naši nabídku odmítlo. O výsledcích jednání budeme sbor průběžně informovat.

 

Společnost Veritas nás zve v sobotu 15. 10. V 10 hodin na přednášku ThDr. Jiřího Doležala – o 2. vatikánském koncilu.

 

 

V neděli 16. 10. jsme zváni na instalaci br. faráře Pavla Hejzlara, která začíná v 15 hodin ve Džbánově. Pozvánka je na nástěnce.

 

V nedělí 23. října budeme mít sborový den – je to neděle díkčinění za úrodu s bohoslužbami s vysluhováním večeře Páně. Po bohoslužbách se budou promítat fotografie z prázdninových akcí.

Chystáme společný oběd na faře. Naším hostem bude synodní senior Daniel Ženatý, který bude mít odpoledne přednášku – Jak vidím svou církev.

 

Budeme rádi, když v neděli nebo v týdnu před díkčiněním přinesete do kostela ovoce, zeleninu, květiny, med, zavařeniny, které budou kolem stolu Páně- abychom měli na očích, za co děkujeme. Všechno donesené si pak zase odnesete.

 

Kdo se chcete zúčastnit společných obědů, napište se na papíry na skle místnosti pro děti. Budeme vděční za donesení pečiva na pohoštění při těchto nedělích a také za vaši pomoc. Na vše se můžete zapsat.

 

Vyřizujeme pozdrav od sestry Pavlíkové, která už je z nemocnice doma.

 

Pomohli jsme najít pronájem bytu v Pardubicích indické rodině. Pan Nathaniel vypomáhá na ekumenickém oddělení synodní rady, jeho manželka čeká dvojčata. Manželé by potřebovali starší větší ledničku a pračku. Kontakt je na nástěnce.

 

Vítáme hosty a zveme hosty i domácí k rozhovoru na faru a farskou zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 09.10.2016 v rubrice Ohlášky.