Ohlášky – 9.10.2011

Čtení: Mk 8,34-38  |  Text: Ex 20,1-3  |  Písně: 161; 99; 343; 168; 606; 582  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.872,-  |  Účast: 70/4

 

Ve věku 55 let zemřel bratr Jiří Kovář ze Sezemic. Jeho pohřeb se bude konat zítra ve 12.00 zde v kostele.

Ve věku 74 let zemřel bratr Jiří Zeman z Ostřetína. Jeho pohřeb se bude konat ve čtvrtek v 14.00 ve hřbitovní kapli v Holicích. Prosíme Pána Boha, aby těšil smutné a plačící.

Sbírka na náš stavební fond stavební fond vynesla minulou neděli 2330,-

V pátek se konala mimořádná schůze staršovstva. Hledali jsme odpověď na otázku, jak dál s našimi šesti budovami. K čemu jsme došli, to vám rádi řekneme za 14 dní, v odpoledním programu sborového dne.

Dnes v 10.45 se konají bohoslužby v naší kazatelské stanici Horní Jelení.

Končíme se stavebními opravami na faře a v domě 669. Na zítřek pondělí vyhlašujeme velkou brigádu. Jednak abychom dokončili co je třeba, a také abychom nanosili zpět z půdy a sklepa nábytek a vše potřebné. Prosíme, přijďte, každá ruka a každá noha bude dobrá.

Biblická hodina pro děti se koná ve středu v 16.30 na faře.

Ve čtvrtek v 17 hodin bude biblická hodina pro dospělé a v 19.00 staršovstvo

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin na faře.

Příští neděli 16. října bude při našem shromáždění pokřtěn Lukáš Dobeš, syn Hanky a Petra Dobešových.

 

V sobotu 22. října bude od 10 hodin na naší faře probíhat seminář historické společnosti VERITAS k 230. Výročí Tolerančního patentu. Eva Melmuková prosloví přednášku „Aktuální dosah Tolerančního patentu z r. 1781“. Zváni jsou všichni

V neděli 23. října budeme mít sborový den. Budeme slavit neděli Díkůčinění s večeří Páně. Chceme strávit ve společenství všech generací sboru celý den. Hostem bude synodní senior naší církve, bratr Joel Ruml, který dopoledne poslouží kázáním.

Dopoledne po bohoslužbách si připomene akce, které proběhly o prázdninách, bratr farář poví o své práci ve věznici.

Chystáme společný oběd na faře, slavnostní otevření nově rekonstruované fary, a odpoledne chceme společně hovořit o našem sboru, o tom co nás čeká, o věcech hospodářských, personálních i finančních. Budeme připraven program také pro děti.

Na oběd na sborovém dnu chystáme sekanou a bramborový salát. Prosíme, kdo přijdete na oběd, napište své jméno na nástěnce na nachystaný papír, abychom věděli, kolik porcí jídla připravit.

Ještě k neděli Díkčinění za 14 dní – na stůl Páně chceme dát dary polí a zahrad, za které budeme děkovat. Kdo můžete, přineste ovoce, zeleninu, i dobroty, které z nich umíte udělat.

Sbírka v neděli díkčinění je celocírkevní, je určená pro sociální a charitativní účely.

Pravidelné setkávání starší generace v úterý začne v listopadu.

Minulou neděli jsme oznamovali, že Lisztovo Oratorium Kristus budeme moci vyslechnout při generální zkoušce. Zkouška odpadá, a tak je možno se účastnit koncertu v chrámu svatého Víta v Praze sobotu 22.10 od 19.30. Pokud budete mít někdo zájem o lístek, přihlaste se u sestry Mandysové.

 

Výzva rukodělného kruhu

Rádi bychom opět otevřeli v adventu dobročinný bazar. Během listopadu budeme shromažďovat příspěvky a poprvé se bazar otevře na první adventní neděli 27.11. Přispějte prosím podle svých možností.

Škála věcí, které můžete nabídnout, je pestrá: něco uplést, ušít, uháčkovat, vyšít. Vyrobit z papíru, textilu, keramiky, dřeva, jiných materiálů. Přinést zpracované plody z vlastních zdrojů: med, marmeládu, sušené houby, křížaly, domácí nudle, ovocné šťávy.

Nástěnný kalendář na rok 2012, který vydává pro naši církev synodní rada je tento rok podařený. Můžete si jeden exemplář vzadu prohlédnout. Objednáme dostatečné množství kalendářů, počítejte s tím, jiné nekupujte…

Prosíme, pište se vzadu na nástěnce na služby vaření kávy, 1. čtení a přípravy květin v kostele. Děkujeme.

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty.

Všichni jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor do sálu na faru a případně na zahradu.

Co dalšího k oznámení?

 

Tento příspěvek napsal/a dne 11.10.2011 v rubrice Ohlášky.