Ohlášky – 9.1.2011

Čtení: Iz 42,1-9  |  Text: Mt 4,12-17  |  Písně: 549; 96; 209; 632; 647  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 77+4  |  Sbírka: 1.799,-

 

Pravidelná setkávání v týdnu se budou konat v obvyklých dnech a hodinách.

 

Starší generace se sejde v úterý ve 14 hodin na faře. Josef Ženatý slovy i obrázky poví o svém pobytu v Bohemce a Veselinivce a jiných městech na Ukrajině.

Jste všichni zváni, starší generace i další zájemci.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin se budou konat bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka. Poslouží Martin Tabačan, kazatel Církve bratrské.

 

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na SF našeho sboru. Vynesla 2 302,- Kč, děkujeme.

 

Modlitební ekumenická shromáždění se budou v Pardubicích konat od 18. do 25.ledna 2011.

Jedno ze shromáždění se bude konat na naší faře, ve čtvrtek 20. ledna v 18.30

Podrobný rozpis všech setkání najdete vzadu v kostele při vycházení.

 

Uzavřeli jsme přihlášky k odebírán časopisu Český bratr. Máme radost, že se zvýšil počet předplatitelů na 50.

 

V úterý se sešlo staršovstvo a jednalo mimo jiné o:

  • přípravě na sborové shromáždění

  • volbě nového staršovstva na sborovém shromáždění v březnu tohoto roku

  • přípravě na rekonstrukci fary

  • také jednalo o sbírce, kterou konáme. Kdo chce projednat a vyřídit svůj dar na opravy našich budov, má možnost po bohoslužbách v kanceláři bratra faráře. Každou neděli do konce února tam budou k dispozici členové finanční komise. Využijte této možnosti.

 

Dále obnovujeme praxi, že ohlášky budou k rozebrání pro zájemce vzadu v kostele

 

Staršovstvo také rozhodlo předplatit časopis Český bratr pro dva odsouzené v pardubické věznici, kteří byli pokřtěni o velikonocích. Od jednoho z nich máme vzadu okopírovaný dopis našemu sboru

 

od 26/12 jsme s díky obdrželi následující dary

– na stavební fond:

2*200,- 2*300,- 6*500,- 7*1.000, 1*1.500,- 2*5.000,- 1*10.000,- 1*25.000, celkem 46.500,-

V této sumě je zahrnuto 4.300,- to jsou pravidelné měsíční platby na stavební fond.

K šesti pravidelným plátcům se přidali již další tři!

 

dary na potřeby sboru pak 1.000,- 2.300,- a 600,-

 

Vítáme hosty v našem shromážděné a zveme všechny – hosty i domácí – na kávu a čaj na faru.

 

A nyní prosíme bratra faráře o ještě jedno oznámení – pomoc po požáru.

 

V sobotu před vánocemi vyhořela rodina Bratra Ludvík Harta.

Bratr Hart je bratrem kurátora z české Bohemky na Ukrajině.

Žije i s rodinou už deset let v Čechách. Živí se jako soukromý truhlář.

Příčinou požáru byl pravděpodobně zazděný trám, který procházel vedle komína.

Hartovi jsou členy kolínského sboru.

Staršovstvo vyhlašuje dobrovolnou sbírku na pomoc rodině Hartově.

Dnes a příští neděli můžete přispět svými dary do domečku vzadu v kostele.

 

Peníze pošleme přímo na účet bratra Harta – 157014371/0600

 

Tento příspěvek napsal/a dne 09.01.2011 v rubrice Ohlášky.