Ohlášky – 8.8.2010

Čtení: 1 Pt 2,1-9  |  Text: Ex 19,1-6  |  Písně: 138; 100; 365; 634; 675; 67  |  Kazatel: Jiří Doležal  |  Účast: 51+3  |  Sbírka: 1.450,-

 

Děkujeme bratru faráři Jiřímu Doležalovi za jeho službu při bohoslužbách.

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na stavební fond, činila 1.246,- všem dárcům děkujeme.

 

V pondělí se vrátili ve zdraví ti, kdo byli na Rujáně na sborové dovolené.

 

V pátek odjela mládež našeho sboru na týden na brigádu do Strměch u Pelhřimova. Spolu s nimi se brigády účastní i mládež z dalších sborů naší církve i z ekumeny. Budou kromě jiného pracovat na opravě plotu, terénních úpravách zahrady.

 

Náš bratr farář Daniel Ženatý je na brigádě s nimi, dnes slouží v Pelhřimově a ve Strměchách.

 

 

Ve čtvrtek se konají v 15.00 bohoslužby v Domově pro seniory U kostelíčka. Vykoná je bratr farář Jiří Doležal.

 

Služba ve sborové kanceláři je po dobu prázdnin každou středu od 8 a 11 hodinou,  pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má dovolenou

 

Vítáme všechny milé hosty v našem shromáždění.

Všichni jsme zváni na faru a na zahradu na kávu a rozhovor.

 

Prosíme bratra Ladislava Beneše, aby nám pověděl o chystaném setkání brazilsko-německo-české mládeže.

Tento příspěvek napsal/a dne 08.08.2010 v rubrice Ohlášky.