Ohlášky 8. 7. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Anna Lavická

Děkujeme sestře Lavické za její službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení.

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má do 15. července dovolenou. Služba v kanceláři je zajištěna vždy ve středu od 9 do 11 hodin.

Ve čtvrtek budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

Od tohoto čtvrtka také zavádíme novou prázdninovou aktivitu – setkávání s názvem Otevřená fara pro všechny. Tato setkání se během prázdnin budou konat na naší faře každý čtvrtek od 18 hodin. Program bude částečně biblický, ale hlavně poslouží k přátelskému setkávání lidí všech generací, ze sboru i z necírkevního prostředí, kteří jsou během prázdnin v Pardubicích a chtějí se spolu scházet i během týdne. Setkání se uskuteční ve vždy čtvrtek od 18 hodin. Bude to radostná událost bez ohledu na počet účastníků, na počasí a na jiné okolnosti. Hlavní je mít touhu být ve společenství a prožívat je s vděčností.

Od minulého týdne probíhá sbírka pro Nadační fond Compaternitas. Tento fond podporuje rodiny kazatelů a kazatelek ČCE, kteří se ocitnou v nouzi. Rozhodl se podpořit studenta Tomáše Zbořila, který zůstal sám po smrti své babičky, farářky Jany Šimerové, zemřelé letos v březnu. Jeho maminka Johanna, rovněž farářka ČCE, zemřela již před dvanácti lety. Nadační fond z takto získaných peněz bude vyplácet Tomášovi menší pravidelnou částku na náklady spojené se studiem a bydlením. Prosíme Vás, přispějte podle svých možností buď vzadu do domečku, nebo na sborový účet a označte účel daru.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Vzadu je přiložena tabulka na prázdniny. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.07.2018 v rubrice Ohlášky.