Ohlášky – 8.6.2014

Čtení: Ř 8,10-17  |  Text: Ř 8,14-16  |  Písně: 166, 103, 675, 366, 678, 378  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.764,-  |  Účast: 69/4

 

 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro Diakonii ČCE – na podporu dobudování česko-německé mateřské školy v Chebu.

Sbírka darů pro Jeronymovu jednotu vynesla v našem sboru 12 103 Kč. Všem dárcům děkujeme.

 

Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Horním Jelení začínají v 10.45.

 

Bratr farář Daniel Ženatý dnes káže a přednáší v Šonově u Náchoda, kde oslavují 150. výročí postavení kostela.

 

Dnes odpoledne v 15 hodin bude další setkání vzdělávání laiků – téma Doba soudců, králové, proroci a jejich kritika – přednášet bude Lukáš Klíma – farář v Proseči. Akce je otevřena pro všechny zájemce.

 

V úterý od 17 hodin bude biblická hodina v Horním Jelení.

Ve středu bude biblická hodina pro děti.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka.

 

Ve čtvrtek od 18 hod se bude na farské zahradě konat závěrečné setkání všech týdenních shromáždění. Na programu bude promítání fotografií z Genkingen a Lukáš Nechvátal nás seznámí s poskytováním první pomoci. Mezitím bude volná zábava, opékání buřtů a podobně. Základní pohoštění bude připraveno, můžete však s sebou přinést drobnosti k mlsání a pití. Vítáme každého ochotného pomocníka – při přípravě tohoto večera, i v jeho průběhu. Na skle místnosti pro děti je na modrém papíře seznam prací, se kterými je třeba pomoci- mytí nádobí, příprava pohoštění, starost o oheň, úklid na závěr. Prosíme, napište se.

 

Příští neděli 15. června po bohoslužbách vystoupí náš Příležitostný pěvecký sbor se svým programem, který měl v Německu.

Krátká zkouška bude dnes po skončení bohoslužeb zde v kostele a ve čtvrtek večer na faře.

 

V neděli 15. června odpoledne – od 15 hodin – se v našem sboru bude konat Setkání pěveckých sborů Chrudimského seniorátu. Prosíme Vás o donesení pečiva a pomoc při výrobě chlebíčků, podávání kávy a čaje a podobně. Rozpis potřebných služeb, kam se můžete zapsat, je na nástěnce.

 

Připojujeme ještě oznámení, které se týká půdní mansardy na faře. Vzhledem k tomu, že tento pokoj se sociálním zařízením byl po většinu roku prázdný a pro přespávání návštěv byl málo využívaný, rozhodlo staršovstvo o jeho pronájmu. Od 15. června letošního roku pronajímáme tyto prostory Adamu Francovi, prozatím na dobu jednoho roku. Ubytování většího počtu osob na faře tedy nebude možné.

 

Prosíme, pište se na služby přípravy květin, vaření kávy a čaje po bohoslužbách a 1. čtení. Na nástěnce je již připraven rozpis na prázdniny. Děkujeme

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 08.06.2014 v rubrice Ohlášky.