Ohlášky – 8.5.2016

Čtení: J 14,15-19  |  Text: Ef 3,14-21  |  Písně: 150, 100, 604, 355, 420, 171  |  Kazatel: Ladislav Beneš  |  Sbírka:2684 Kč  |  Účast:41

 

Děkujeme bratru faráři Ladislavu Benešovi za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách.

V 10.45 se konají bohoslužby v Horním Jelení.

 

Kolem 50 bratří a sester je na víkendovém pobytu v Chotěboři. Vyřizujeme pozdravy.

 

Od rodiny Plchovy jsme obdrželi při příležitosti křtu dar 3000 Kč na potřeby sboru. Děkujeme.

 

V měsíci květnu probíhá ve všech sborech naší církve Sbírka darů Jeronýmovy jednoty.

Prostřednictvím půjček a darů na naléhavé stavební projekty se dostává pomoci sborům, které by samy náklady na stavební práce nemohly unést.

Prosíme Vás o podporu této sbírky, protože se jedná o dílo křesťanské lásky, obětavosti a solidarity.

I náš sbor několikrát využil této pomoci a také letos žádáme o půjčku a dar z prostředků JJ.

Dary je možno odevzdávat do konce května v kostele do pokladničky-domečku nebo proti potvrzení, abyste dar mohli zahrnout do darů církvi a uplatnit v odpočtu daní.

Dar je možno poukázat také na sborový účet s poznámkou, že se jedná o dar JJ. Děkujeme Vám všem, kdo se do sbírky zapojíte.

 

V týdnu budou obvyklá shromáždění. Mimo to upozorňujeme:

V úterý 10. 5. v 17 hodin se koná biblická hodina v Horním Jelení.

Ve středu v 9.30 bude setkání maminek s dětmi na faře.

Ve čtvrtek od 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka,

po biblické hodině v 19.10 se koná řádná schůze staršovstva.

 

Schůzka starší generace se koná až v úterý 17. května. Hostem bude br. farář Jiří Doležal.

 

Na pátek 13. května svoláváme brigádu na úklid ve farském bytě před započetím nátěrů dveří a podlah. Bude potřeba 4 – 5 brigádníků. Kdo budete moci během dne přijít – dopoledne i odpoledne – prosíme, hlaste se v týdnu Pavle Queisnerové.

 

Příští neděle 15. května je nedělí Svatodušní. Budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně.

 

Odpoledne ve 14.30 začíná další přednáška cyklu vzdělávání laiků na téma Reformace aneb – potřebuje církev obnovu? Přednáší br. Ladislav Beneš, učitel naší Evangelické teologické fakulty.

 

Ve středu 11. května a ve čtvrtek 19. května se bude na faře vařit polévka pro bezdomovce. Začínat se bude vždy v 7 hodin. Kdo byste chtěli pomoci, prosíme, hlaste se u br. Pavla Capouška na čísle 737 253 247.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na rozhovor.

Tento příspěvek napsal/a dne 08.05.2016 v rubrice Kázání.