Ohlášky – 8.5.2011

Čtení: J 10,11-18  |  Text: Ž 23  |  Písně: 161; 138; 602; 417; 699; 485  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.946,-  |  Účast: 83/3 

 

Dnes v 11.45 se konají bohoslužby v Horním Jelení, bratr farář odjíždí po bohoslužbách

 

Odpoledne od 16 hodin jsme zváni na Setkání pěveckých sborů našeho seniorátu, v Litomyšli, v nově postaveném kostele Církve bratrské na Moravské ulici. Zkouška zpěváků je od 13.30 hodin. Všichni jste zváni, přijeďte podpořit i náš příležitostný pěvecký sbor.

 

Shromáždění v týdnu se budou konat jako obvykle, všechna ve farní kanceláři.

 

Ve čtvrtek v 19 hodin se bude konat schůze staršovstva, tentokrát v Horním Jelení.

Cestou se zastavíme v Holicích a prohlédneme si tamní sborové prostory. Prosíme presbyterky a presbytery, aby se domluvili na odvozu auty. Odjezd plánujte tak, abychom se v 18.15 sešli před modlitebnou v Holicích, nebo v 19.00 v Horním Jelení.

 

Seniorátní den nad biblí bude v Bučině příští nedělive 14 hodin. Bratr farář Jiří Doležal uvede účastníky do zvěsti evangelia podle Jana.

 

1. zasedání 33.synodu ČCE se koná v Praze 19.-22.5. v areálu kláštera v Emauzích

 

Sbírka na SF minulou neděli vynesla 2.320,- minulém týdnu jsme obdrželi 200,- 300,- a 900,- Kč. Za dary děkujeme.

 

V měsíci květnu probíhá sbírka na Jeronymovu jednotu. Své dary můžete odevzdávat do pokladničky vzadu v kostele.

 

V úterý 24. května se v rámci Festivalu Americké jaro 2011 v ČR uskuteční v našem kostele varhanní koncert významných varhaníků Přemysla Kšici a Joan DeVee Dixon.

Koncerty tohoto festivalu probíhají v Praze, a jeden z nich se uskuteční i v našem kostele.

 

V pátek 27. května bude i v našem městě probíhat Noc kostelů. Ve večerních hodinách až do půlnoci budou přístupné kostely u sv. Bartoloměje, Kostelíček, Archa a náš evangelický kostel. Zúčastněné církve mají připraven zajímavý program pro širokou veřejnost.

Nenechte si tyto významné události ujít, přijďte a pozvěte své známé a přátele.

 

V sobotu 28. května se uskuteční sborový zájezd do Chrudimi, Nasavrk a Hradiště. Zájemci pište se na seznam vzadu v kostele.

 

Prosíme, abyste již začali odevzdávat s. Capouškové přihlášky na Podzimní pobyt (nejen) seniorů v Chotěboři.

 

I po dobu rekonstrukce fary se koná posezení u kávy i čaje na zahradě. Prosíme, zapojte se do služby na vaření kávy a čaje, aby se nás více vystřídalo. Informace předá HC nebo PQ.

Vítáme v našem shromáždění hosty a zveme na kávu, čaj a rozhovor na farskou zahradu

 

Prosím bratra Janoucha z hospodářské komise, aby nás informoval o rekonstrukci fary a úpravách sborového bytu v domě 669. A bratra faráře prosíme o informaci o letním táboře.

Tento příspěvek napsal/a dne 11.05.2011 v rubrice Ohlášky.