Ohlášky 8. 4. 2018

Čtení: Píseň písní 2,8-13 Sbírka:
Text: Jan 20, 19 – 28 Účast: 75/8
Písně: 346, 116, 634, 648, 420, 660
Kazatel Jean- Nicolas Fell

Děkujeme bratru Jean-Nicolas Fellovi za službu při dnešních bohoslužbách. A vítáme jej ve sboru, kde sloužil v letech 2000 – 2002. Vítáme i jeho rodinu. V 11 hodin začínají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení.

Sbírka z minulé neděle na Hlavní dar lásky JJ činila v Pardubicích 5065 Kč, 1100 Kč v Horním Jelení a 500 Kč dar.

Dnes v 17 hodin bude v kostele koncert. Hrát budou: Radka Piskačová – varhany,

Zdeněk Häckl – housle. Zazní skladby J. S. Bacha , W. A. Mozarta, B. Martinů, J. Masseneta, Vstupné dobrovolné, všichni jsme zváni.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

V úterý setkání starší generace v 14 hodin, Daniela Mustilová bude promítat obrázky ze svého působení v pobaltských státech.

Ve středu v 18 hodin bude staršovstvo

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka

Příští sobotu se koná výlet do Ležáků – zájemci, pište se ještě dnes. A také se přihlašujte  na víkendový pobyt v Chotěboři 4÷6. května. Bližší informace Vám poskytne pastorační pracovnice.

Ve dnech 13. a 14. dubna se koná setkání seniorátní mládeže v Hedči.

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová bude od pondělí do středy na semináři pastoračních pracovnic v Kloboukách u Brna. Služba v kanceláři je zajištěna.

Prosíme, abyste uhradili své předplatné za časopisy Český bratr a Kostnické jiskry.

Připomínáme konání jarní brigády v sobotu 21. dubna na farské zahradě. Brigádníci – hlaste  se u V. Janoucha nebo u ostatních členů hospodářské komise.

Prosíme, pište se na služby 1. čtení, přípravy květin a vaření kávy a čaje po bohoslužbách. Všechny tyto služby s vděčností a samozřejmostí přijímáme. Ale tíha jejich konání leží v našem velkém sboru pouze na několika málo lidech. Doma zvládneme si sami kávu a čaj uvařit, pojďte si to vyzkoušet na faře pro větší počet lidí. Vařit mohou velcí i malí, v různých skupinách, jak se domluvíte. Pak si budeme této služby více vážit, když zjistíme, kolik práce za ní je. Děkujeme.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni po bohoslužbách na rozhovor při  kávě a čaji na faru.

Přečteno poděkování od Ladislava Dlouhého – LD děkuje staršovstvu i celému sboru za poskytnutí ubytování a pomoc v nouzi a sděluje, že se chce stát členem pardubického sboru.

Tento příspěvek napsal/a dne 09.04.2018 v rubrice Ohlášky.