Ohlášky – 8.4.2012

Čtení: 1 Kor 15,12-20  |  Text: Mk 16,1-8  |  Písně: 161; 98; 341; 346;397; 667; 618  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 4.438,-  |  Účast: 114

 

Včera se konalo v našem kostele pohřební rozloučení s bratrem Josefem Hyvlem. Posloužil při něm bratr farář Jiří Doležal. 

 

Dnes odpoledne ve 14 hodin budou bohoslužby s vysluhování večeře Páně v naší kazatelské stanici v  Horním Jelení.

 

Zítra v pondělí velikonoční budou bohoslužby zde v kostele v 9 hodin, poslouží při nich bratr farář Dalibor Antalík z Bukovky. Náš bratr farář Ženatý bude sloužit v Bukovce.

 

Dnešní sbírka je určena na hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Tento dar v letošním roce obdrží sbor v Sázavě – na přestavbu hospodářského stavení na multifunkční zařízení umožňující rozvoj života sboru.

Sbírka darů na pobyty dětí z Ukrajiny na letních táborech v naší republice vynesla v našem sboru 1040 Kč.

Sbírka na stavební fond minulou neděli činila 2126,– Kč. Všem dárcům děkujeme.

V minulém týdnu jsme obdrželi na stavební fond dar 100.000,- dále pak pravidelné měsíční platby ve výši 200,- 300,-, 600,- . děkujeme!

 

V úterý 10. dubna ve 14 hodin se na faře sejde na své schůzce starší generace.

 

Biblická hodina pro děti bude ve středu v 16.30 hodin.

 

Biblická hodina pro dospělé bude ve čtvrtek v 17 hodin.

 

Po biblické hodině v 18.15 hodin bude mít svoji řádnou schůzi staršovstvo.

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin na faře.

 

V sobotu 14. dubna bude na faře od 9 hodin zkouška seniorátního pěveckého sboru.

 

Příští neděli v 17. hodin bude v našem kostele koncert pro varhany housle, učinkují Radka Piskačová a Daniel Rumler.

 

Přítomné zpěváky našeho příležitostného pěveckého sboru prosíme, aby po bohoslužbách přišli na faru k harmoniu, budeme pokračovat v nácviku písní na setkání pěveckých sborů.

 

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty a zveme na rozhovor při kávě a čaji na faru.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 08.04.2012 v rubrice Ohlášky.