Ohlášky 8. 3. 2020

8. 3. 2020                                                            Sborová oznámení

Čtení:  Gen 12, 1 – 4 Sbírka:   
Text:  J 3, 1 – 17 Účast:   
Písně:  324, 642, 370, 292, 679, 486 VP:   
Kazatel: Hana Ducho    

Dnes od 11 hodin jsou bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení.

Tento víkend se naposledy konal kurz s názvem Člověku člověkem. Jsme rádi, že tento kurz mohl na půdě našeho sboru proběhnout. Děkujeme oběma lektorům – paní Evě Biedermannové a panu Vítězslavu Vurstovi, a také s.f. Haně Ducho a Pavlíně Junové za koordinaci.

Sbírka minulou neděli určena na tisk ČCE a jinou publikační činnost vynesla 3.765 Kč. Děkujeme.

V sobotu 29. února ve věku 84 let zemřela setra Helena Kupčáková. Poslední rozloučení se konalo v pátek 6. března v krematoriu. Pán nechť potěší zarmoucené.

Od čtvrtka 12. Do neděle 15.3. má s.f. Hana Ducho dovolenou. V případě pohřbu ji zastupuje b.f. František Plecháček.

V týdnu se konají tato shromáždění:

  • v úterý 10. 3. setkání starší generace – hostem bude Marian Kurilo, řeckokatolický farář – povídat bude o církvi, o Ukrajině. Všichni jste srdečně zváni.
  • ve středu 11. 3. řádná schůze staršovstva
  • ve čtvrtek 12. 3. od 15:00 bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka, od 18 hodin biblická hodina s b.f. Jiřím Doležalem 
  • Biblická hodina pro děti není

Příští neděli 15. 3. se koná na faře od 15 hodin presbyterní konference s názvem Rozhovor o večeři Páně. Zváni jsou všichni, nejen presbyteři. Bližší informace jsou na nástěnce.

Rádi bychom Vás rádi pozvali na společné postní putování – jedná se o procházku v přírodě, která bude prostoupena biblickými zamyšleními a rozjímáním. Program bude vhodný i pro rodiny s dětmi. Pouť se koná v sobotu 21. března od 9:30 hodin, kdy vyrazíme asi 5 km okruh v Toulovcových maštalích. Budeme moc rádi, když půjdete s námi. Prosím, přihlašujete se buď elektronicky nebo na připravený list v kostele.

V neděli 22. 3. se po bohoslužbách na faře koná schůzka účastníků sborové dovolené do Švýcarska.

Prosíme o uhrazení částky za předplatné Českého bratra na rok 2020.

Letos opět pořádáme letní stanový tábor pro děti, který bude v termínu od 6. do 15. srpna v Batelově u Horních Dubenek. Vzadu na skle dětské místnosti jsou bližší informace a papír na přihlašování dětí.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě jarního sborového listu – zejména – Kateřině Srbové, Janě Plchové, Pavlu Capouškovi, Haně a Láďovi Benešovým a Markétě Janouchové. Prosíme ty, kteří je roznášíte, abyste si je rozebrali a roznesli ve svém obvodu. Děkujeme.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.

Chce někdo ohlášky doplnit?

Tento příspěvek napsal/a dne 09.03.2020 v rubrice Ohlášky.