Ohlášky – 8.3.2015

Čtení: Ex 17,1-7  |  Text: L 11,14-23  |  Písně: 158; 33; 640; 312; 622; 613  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 3.193,-  |  Účast: 90/7

 

Sbírka minulou neděli na stavební fond našeho sboru činila Kč.

 

Dnes v 10.45 budou bohoslužby v Horním Jelení

 

Středisko humanitární pomoci a rozvoje Diakonie ČCE pořádá v postním období dobrovolnou sbírku darů pro pracovní příležitosti žen v Etiopii. Dary je možné dát tuto a příští neděli do „domečku“ vzadu v kostele.

 

S poděkováním a vděčností jsme obdrželi dary na potřeby sboru – při pohřbu sestry Danuše Bořkové dar 6000 Kč, při pohřbu sestry Danuše Řezankové dar 3000 Kč.

 

Bratr farář Ženatý má příští týden dovolenou.

Shromáždění v týdnu a další informace

 

Úterý 14.00 starší generace, fara; chlapecký pěvecký sbor Bonifantes se sbormistrem Janem Míškem. Film z vystoupení, v 15 hod přechod z fary do kostela, koncert – mše Jana Jiráska Missa propria a některé Biblické písně Antonína Dvořáka. Po koncertě pohoštění pro zpěváky na faře. Sestry prosíme o pečivo. Všichni jsme zváni, přijďte a pozvěte své známé!

Úterý 17.00 biblická hodina v Horním Jelení

 

Středa 15.00 biblická pro děti

16.00 konfirmační cvičení

 

Čtvrtek 14.00 biblická hodina v Sanatoriu Topas v Horním Jelení

15.00 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině

18.00 biblická hodina

19.10 schůze staršovstva

 

Pátek 19.00 mládež

 

Neděle 15. března

14.30 přednáška z cyklu teologického vzdělávání v Chocni. Děkan ETF UK Jiří Mrázek – Skutky apoštolů, Zjevení Janovo.

 

Neděle 22. března – po bohoslužbách výroční sborové shromáždění.

Vzadu v kostele je k vyzvednutí a rozdání sborový dopis.

Prosíme ty z vás, kteří dopisy roznášíte, abyste si dopisy vyzvedli.

Vzadu je také seznam členů sboru s hlasovacím právem, do kterého můžete nahlédnout a sdělit nám případné změny a doplnění.

 

Neděle 22. března

15.00 instalace nových členů seniorátního výboru, Horní Čermná

 

9.–12. dubna 2015 – Mezinárodní konference k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa, koná se v Praze. Čeští i zahraniční odborníci, teologové i historici. Program je na nástěnce. Přihlášky do 15. 3. 2015.

 

 

Sborový víkend v Chotěboři

 

8.-10. května 2015 – Zveme všechny, mladé i starší, rodiny s dětmi, vaše přátele! Prožijme společně víkend v Evangelickém středisku v Chotěboři!

 

Pátek 8. 5.

14.00 – 16.00 příjezd, ubytování

18.00 – 19.00 večeře z vlastních zdrojů

19.30 – společný večer

 

Sobota 9. 5.

08.00 – 9.00 snídaně

12.15 – 13.00 oběd, káva

16.00 – přednáška farářky Drahomíry Duškové Havlíčkové

Moje hranice a sborový život

18.00 – večeře

19.00 – podle počasí – táborák; hry, povídání, zpěv

 

Neděle 10. 5.

08.00 – 9.00 snídaně

09.30 – bohoslužby

10.30 – káva, čaj

12.00 – oběd

13.00 – 15.00 odjezd

 

Cena je 700 Kč na osobu. Děti do tří let zdarma, děti od tří do patnácti polovic. V ceně je ubytování a společné jídlo.

 

Přihlášky do neděle 29. 3. 2015 na barevný papír na skle vzadu v kostele, Pavle Queisnerové či farářům sboru.

 

Upozornění! Synodní rada přijala usnesení, které se vztahuje i na akce které pořádají sbory, tedy i na náš pobyt v Chotěboři: synodní rada na svém zasedání dne 3. 2. 2015 rozhodla, že členové ČCE, jejichž jediným příjmem je starobní nebo invalidní důchod, se mohou obrátit na synodní radu s žádostí o příspěvek na rekreační pobyt pořádaný Českobratrskou církví evangelickou. Výše příspěvku může činit maximálně 75 % prokazatelných nákladů na pobyt. Na jeho poskytnutí není nárok, udělení závisí na finančních možnostech poskytovatele.“

S napsáním žádosti vám ráda pomůže Pavla Queisnerová nebo faráři sboru!

 

 

 

 

 

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni hosté i domácí jsme zváni na faru – na rozhovor při kávě a čaji.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 08.03.2015 v rubrice Ohlášky.