Ohlášky – 8.3.2009

Čtení: Mk 12,1-12 | Text: Ž 32 | Písně: 138; 86; 182; 500; 700 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 87/1 | Sbírka: 1.933,-
Po bohoslužbách se sejdou v kanceláři vedoucí a pomocníci k přípravě letního tábora v Olešinkách.
Začínající varhaníci se sejdou u varhan.

Dnes ve 14 hodin se koná okrsková presbyterní konference v Heřmanově Městci. Prosíme presbytery, aby se na dopravě na konferenci domluvili po bohoslužbách.

Starší generace se sejde v úterý od 14 hodin na faře. Hostem bude nevidomý Dominik Rumpík, který přijde na setkání se svým slepeckým psem.

Ve středu se sejdou děti a konfirmandi v obvyklých hodinách.

Ve středu večer se koná další setkání katechumenů.

Ve čtvrtek jsou bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka od 15 hodin. Poslouží bratr František Plecháček z Bukovky.

Ve čtvrtek je na faře v 17:30 biblická hodina, mládež se sejde ve čtvrtek v 19 hodin.

V pátek v 19.30 je na faře filmový klub

V sobotu v 19:30 se koná v našem kostele koncert folk -rockové skupiny OBOROH. Skupina zpívá texty žalmů podle ekumenického překladu.
Letáček s pozvánkou si můžete vzít vzadu v kostele. Můžete si vzít i velký plakát. Přijďte a pozvěte i své přátele. Vstupné je dobrovolné, doporučená částka je 80,-.Kč.

Sbírka z minulé neděle, určená na církevní tisk, vynesla 2673-Kč. Všem vám děkujeme.

Schůze staršovstva se konala minulé úterý. Hlavním bodem jednání byla příprava na výroční sborové shromáždění v neděli 29.března.

Dostáváme pozvání na různá setkání, kurzy a konference. Je jich hodně všechny je najdete na nástěnce vzadu v kostele a také na faře. Případné dotazy či podrobnosti sdělí pastorační pracovnice Pavla nebo sestra kurátorka.

Prosíme o úhradu předplatného za Českého bratra a za kostnické jiskry, děkujeme

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás všechny na dobrou kávu a čaj na faru.

A slovo bratra faráře – pozvánka na Kirchentag –
Jednou za dva roky se v německu koná sjezd všech evangelíků – tzv Kirchentag. Tento rok se koná v Bremen od 20. do 24. května.
Je to velkolepá akce, která promění celé město. Statisíce evangelíků, v 5 dnech přes 3000 akcí, koncertů, setkání, bohoslužeb, výstav, her. Veletrh knih, krásných věcí atp.

ERC pořádá zájezd busem i pro nás z Čech a Moravy. Cena je 1.000,- spí se na matracích či karimatkách ve školách, farách, sálech atp.

Pokud byste chtěli jet, je nejvyšší čas se přihlásit. Informace podá buď Pavla Q nebo já.

Tento příspěvek napsal/a dne 08.03.2009 v rubrice Ohlášky.