Ohlášky – 8.2.2015

Čtení: Iz 57,15-19  | Text: Ef 2,11-18  | Písně: 98, 165, 371, 678, 702, 579  | Kazatel: František Plecháček  | Sbírka:1850,-  | Účast:  

Dnes v 10.45 jsou bohoslužby v Horním Jelení.

Ve věku 82 let zemřela sestra Danuše Bořková. Pohřeb se konal v pátek v našem kostele.

Obdrželi jsme další smuteční oznámení:

Ve středu zemřel ve věku nedožitých 87 let bratr Zdeněk Lehký. Rozloučení s ním se bude konat v pátek 13. února ve 14.30 v obřadní síni pardubického krematoria.

V pátek zemřela ve věku 94 let sestra Zdenka Shánělová. Pohřební rozloučení se bude konat v našem kostele v sobotu 14. února v 15 hod.

Prosíme Pána Boha, aby potěšil všechny zarmoucené.

Daniel Ženatý je dnes v Dachau. V bývalém koncentračním táboře bude při bohoslužbách připomenuta památka Jaroslava Šimsy, bývalého předsedy YMCA, který zemřel vyčerpáním na skvrnitý tyfus 8. února 1945.

Program v týdnu:

V úterý 10. 2. ve 14 hodin se koná schůzka starší generace – Daniela Ženatá bude promítat fotografie a vyprávět o zážitcích na dovolené v USA.

V 17 hodin bude biblická hodina v Horním Jelení.

Setkání dětí a konfirmandů bude ve středu jako obvykle.

Ve čtvrtek od 14 hod se konají bohoslužby v sanatoriu Topas v Holicích a v 15 hod v Domově pro seniory na Dubině.

V 18 hodin je biblická hodina. Od 19.10 se koná řádná schůze staršovstva.

V pátek v 18 hodin se sejde mládež.

V sobotu 14. února od 9 hod. se na faře koná zkouška Seniorátního pěveckého sboru.

Příští neděli 15. února ve 14.30 bude v rámci cyklu seniorátního vzdělávání přednášet Jan Roskovec, Th.D z katedry Nového zákona Evangelické teologické faktury – Bible a Boží slovo – problém autority Písma. Plakát je na nástěnce.

Vzadu na lavicích je připraven k roznášení sborový dopis s pozvánkou na mimořádné volební sborové shromáždění – 22. února, při kterém proběhne opakovaná volba bratra faráře Daniela Ženatého. Prosíme všechny, kteří dopisy roznášíte, abyste si je vyzvedli.

K nahlédnutí jsou také připraveny seznamy hlasovných členů sboru.

Od poloviny února zahájíme katechezi pro dospělé. Je určena všem, kdo nebyli konfirmováni a chtějí být vzděláni v otázkách víry. Pro ty, kdo se tak rozhodnou, slouží katecheze jako příprava ke křtu. Zájemci se mohou hlásit u našich farářů.

Kdo odebíráte Českého bratra a Kostnické jiskry, prosím, zaplaťte předplatné u Pavly Queisnerové.

U Pavly Queisnerové si také můžete vyzvednout potvrzení o daru církvi za r. 2014, nebo se na nástěnce napište vy, kdo je potřebujete vystavit.

Na dny od 1. do 10. července připravujeme letní tábor v Křídlech. Děti přihlašujte písemně či osobně u Pavly Queisnerové. Vedoucí a jejich pomocníky prosíme, aby se zapisovali na zelený papír vzadu v kostele.

Připravujeme opět výroční sborový dopis – kdo jste ještě nezaslali příspěvky, prosíme, učiňte tak do pondělí.

Na autobusový výlet do Litomyšle a na Růžový palouček v sobotu 23. května jsme zváni všichni, mohou se přihlásit i rodiče s malými dětmi – zapisujte se do seznamu vzadu na nástěnce.

Připravujeme zájezd do Ústeckého seniorátu do severních Čech na neděli 21.6. Přihlášky budeme přijímat později.

Upozorňujeme na zajímavé přednášky, které pořádá sbor ve Dvakačovicích – pozvánky jsou na nástěnce.

Vítáme hosty, všichni jsme zváni na faru k rozhovoru u kávy nebo čaje.

Tento příspěvek napsal/a dne 08.02.2015 v rubrice Ohlášky.