Ohlášky – 8.2.2009

Čtení: Ž 18,1-20 | Text: Mt 20,1-16 | Písně: 138; 164; 604; 398; 649; 458 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 87/6 | Sbírka: 1.856,-
Zemřel bratr profesor Josef Smolík, pardubický farář v letech 1949 – 1962. Jeho pohřeb se bude konat v sobotu 14.února v Praze u Salvátora ve 14. 00.
Mnozí z nás – především starší – na svého bývalého faráře budeme s vděčností vzpomínat. Vzadu v kostele je připravena kondolenční listina pro rodinu bratra profesora.

Dnes po bohoslužbách se opět sejdou noví varhaníci u varhan.

Dnes v 17 hodin se na faře uskuteční setkání Místního sdružení Kostnické jednoty.
Bude to výroční shromáždění a bratr senior Miloš Hübner promluví na téma: „Vznik Českobratrské církev evangelické na pozadí převratných změn roku 1918“. Všichni jste zváni.

V úterý se ve 14 hodin sejde starší generace. Sestra Věra Novotná nás provede zájezdem po Izraeli, zvláště se soustředí na procházku Jeruzalémem.

Ve středu se sejdou děti a konfirmandi jako obvykle

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka, poslouží bratr Stanislav Lanc z Církve adventistů sedmého dne.

Ve čtvrtek se konají obě biblické hodiny, v 17:30 i v 19:30
I mládež má ve čtvrtek v 19.00 své setkání, sejde se na faře v klubovně, tedy v hostinském pokoji

V pátek v 19.30 nás zve sestra Pavlína Šíblová na faru na filmový klub. Přehled „kdy a co“ na nástěnce

V sobotu se v Pardubicích uskuteční lampionový průvod na závěr Národního týdne manželství. Více informací se dozvíte z růžového letáčku na nástěnce vzadu v kostele.

Příští neděli nám při bohoslužbách poslouží bratr Jean Nicolas Fell, náš bývalý farář.

Minulou neděli jsme při bohoslužbách vykonali sbírku na SF našeho sboru, vynesla 2593,-Kč.
Přijali jsme též dar na varhany ve výši 500,- a dar na potřeby sboru ve výši 3000,- Kč. Za všechny dary i za sbírku děkujeme.

Od 1.února se změnilo postavení naší sborové sestry Pavla Queisnerové. Stala se pastorační pracovnicí našeho sboru. Zaměstnává ji synodní rada naší církve.
Kromě toho bude i zaměstnankyní našeho sboru, pro který bude vykonávat práce účetní a povede kancelář sboru. Bližší informace k této změně najdete vzadu v kostele na žlutém papíře A4.
Přejeme sestře Pavle Queisnerové, aby nacházela ve své práci pro sbor radost a měla dost sil na plnění všech povinností. Moc si její práce vážíme a chceme jí i my být pomocí.

Minulý týden se konala schůze staršovstva jednali jsme mj o těchto věcech:
– v polovině ledna se předaly firmě HOKR dvě smlouvy v souvislosti s výstavbou nové sborové budovy v Hronovické ulici
– hovořili jsme o pracech spojených se zabudováním hobojového rejstříku do našich varhan, mluvili jsme o věcech spojených s funkcí pastorační pracovnice, aj

Ve čtvrtek se sešli s. kurátorka, br.farář a sestra Herclíkovou a hovořili spolu o úseku návštěv v našem sboru.

Prosíme o uhrazení předplatného za noviny a časopisy na rok 2009

Vítáme všechny hosty v našem shromáždění, káva a čaj je na faře připravena pro všechny. Všechny zveme
Bratr farář má ještě další oznámení

Tento příspěvek napsal/a dne 08.02.2009 v rubrice Ohlášky.