Ohlášky 8. 12. 2019

Čtení:  J 1, 9 – 14 Sbírka: 
Text:  Iz 9, 1 – 6 Účast: 
Písně:  264,1; 261; 259; 273; 274; 276 VP: 
Kazatel: Vojen Syrovátka  

Děkujeme Vojenu Syrovátkovi za jeho dnešní službu při bohoslužbách. V 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Po bohoslužbách proběhne zkouška vánočního divadla, prosíme tedy všechny herce, aby zůstali zde v kostele.

Sbírka na kmotrovství vynesla 3000 Kč a sbírka ke Dni válečných veteránů 1539 Kč. Všem dárcům děkujeme.

V týdnu se konají tato setkání:

v úterý 10.12. ve 14 hodin setkání straší generace, a od 18 hodin biblická hodina v Horním Jelení

  • ve středu 11.12. od 18 hodin schůze staršovstva
  • ve čtvrtek 12.12. v 15:30 budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Domově pro seniory na Dubině. Bohoslužby povede synodní senior Daniel Ženatý. V 16 h
  • odin bude na faře konfirmační příprava a od 18 hodin biblická hodina
  • v pátek 13.12. v 15 hodin biblická hodina pro děti

Manželé Dana a David Tomášovi nechali udělat vánoční dekoraci v sále fary a věnovali ji jako dar sboru. Děkujeme jim.  

V lednu až březnu bude na půdě našeho sboru probíhat 45 hodinový výcvik krizové intervence. Je určen pro všechny, kdo by chtěli získat dovednosti v oblasti pomoci lidem zasažených mimořádnou krizovou situací. Tento výcvik je akreditovaný a povede jej pan Slávek Vurst – bývalý předseda nemocničních kaplanů a současný kaplan hospicového hnutí. A paní Eva Biedermannová, psycholožka záchranného hasičského sboru. Ještě ladíme poslední detaily s vedoucími, ale během následujícího týdne bude k dispozici pozvánka a přihlášky. Zatím bližší informace získáte u farářky Hany Ducho.

Ve čtvrtek opět vaříme polévku pro lidi bez domova. V prosinci se vaří každý čtvrtek od 7 hodin pod vedením Pavla Capouška. Děkujeme všem pomocníkům, kteří přicházejí a pomáhají – i všem vám, kdo podporujete vaření polévek finančními dary.

I letos bychom rádi připravili vánoční balíčky pro lidi v nouzi a podělili se s těmi, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Bude potřeba připravit cca 165 balíčků pro dospělé a 45 balíčků pro děti. Balíčky je potřeba donést do kostela nebo na faru do příští neděle 15. prosince. Do jednotlivých zařízení se budou balíčky rozvážet 18. a 19. prosince. Prosíme, abyste se na nástěnce zapsali, kolik balíčků donesete. Vzadu v kostele i na nástěnce je leták s podrobnějšími informacemi. Děkujeme.

Vpředu v kostele si můžete zakoupit Evangelický kalendář a Na každý den na rok 2020.

Kdo už nechcete odebírat Českého bratra nebo Kostnické jiskry v roce 2020 nebo se chcete nově přihlásit k odběru předplatného, hlaste se, prosím, u Jany Plchové. Děkujeme

Hledáme dobrovolníky, kteří by uspořádali Silvestrovské setkání na faře. Prosím, hlaste se u Jany Plchové nebo sestry farářky.

Ve sborové kanceláří se ruší pevná linka a bude nahrazena mobilním telefonem. Nový kontakt naleznete na nástěnce nebo si ho můžete při vycházení vzít vzadu v kostele.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.12.2019 v rubrice Ohlášky.