Ohlášky – 8.11.2015

Čtení: Ez 34,1-6.11-16  |  Text: Mt 18,10-14  |  Písně: 150, 167, 442, 422, 621, 486  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2700,-  |  Účast: 92/11

 

Dnes od 10.45 se konají také bohoslužby v Horním Jelení.

Sbírka na stavební fond vynesla minulou neděli 3 125 Kč.

Děkujeme všem bratřím a sestrám, kteří se zúčastnili včerejší brigády. Zúčastnilo se 20 brigádníků a podařilo se udělat vše, co bylo naplánované. Děkujeme i za připravení výborného oběda pro brigádníky.

Dnes odpoledne ve 14.30 bude na faře přednáška z cyklu vzdělávání laiků. Bratr farář Lukáš Klíma z Proseče bude přednášet na téma Jeremjáš, Babylonské zajetí a formování písemné podoby Starého zákona. Všichni zájemci jsou zváni.

V týdnu budou setkání jako obvykle, a další připomínáme:

V úterý 10. 11. ve 14.00 bude setkání starší generace na faře – hostem bude jáhen Dušan Ehmig.

V úterý v 17 hod začíná biblická hodina v Horním Jelení.

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka

a ve čtvrtek v 19.10 schůze staršovstva.

V sobotu 14. listopadu se bude v Chrudimi konat 1. zasedání 47. konventu našeho seniorátu.

Na naší faře bude od 9.00 zkouška seniorátního pěveckého sboru.

V sobotu 21. listopadu se koná v Praze v kostele u Salvátora mimořádné zasedání synodu, které bude mít dvě části: první část – pracovní zasedání a v druhé části – odpoledne ve 14.30 rozloučení se stávající synodní radou a instalace nové synodní rady. Br. farář Daniel Ženatý nastoupí do funkce synodního seniora.

Rukodělný kruh bude pořádat i letos v adventu dobročinný bazar, který bude zahájen 2. adventní neděli. 6. prosince. Přispějte podle svých možností a darujte do bazaru různé rukodělné výrobky, nebo pečivo, cukroví, perníčky, vánočku … nebo zpracované plody ze zahrad – med, marmelády, křížaly, ořechy, domácí nudle, šťávy, zavařené ovoce apod.

Výrobky již můžete donášet v neděli do kostela nebo v týdnu do sborové kanceláře.

Plakátek je k dispozici vzadu v kostele

Prosíme zpěváky a hudebníky, aby se sešli po bohoslužbách na faře k nácviku písní na advent a vánoce.

Na knižním stánku máme nové knihy: k letošnímu husovskému výročí vyšla jubilejní Postila – sbírka kázání současných kazatelů naší církve, zajímavá knížka Procházky reformační Prahou, kniha Když jsou děti nemocné a další.

Vítáme mezi námi hosty a všichni jsme zváni na rozhovor při kávě a čaji na faru.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 08.11.2015 v rubrice Ohlášky.