Ohlášky 8. 10. 2017

Čtení: Luk 19,1-10 Sbírka:
Text: J 3,16-17 Účast:
Písně: 67,1; 604; 203; 292,1-2,6-8; 631; 436
Kazatel: Anna Lavická

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte prosím sborová oznámení.

Ve čtvrtek zemřela sestra Milada Denksteinová, poslední roky žila v DPS na Dubině. Rozloučení proběhne ve čtvrtek 12. října v 11 hodin v našem kostele. Pán nechť potěšuje zarmoucenou rodinu.

Sbírka z minulé neděle na stavení fond sboru činila 2.199 Kč. Děkujeme.

V týdnu se konají obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– V úterý ve 14 hodin starší generace – br. Ing. Jiří Motyčka z Chrudimi  nás seznámí s postavou Martina Lupáče z Chrudimi – významným husitským teologem a diplomatem a zajímavou historickou postavou z našeho seniorátu.

– Ve středu v 18 hodin schůze staršovstva

– Ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v domově pro seniory U Kostelíčka

Příští neděli 15. října je neděle Díkčení. Konají se bohoslužby s VP, spojené se sborovým dnem a oslavou 120 let od postavení našeho kostela. Budeme rádi, když donesete ke stolu Páně výpěstky ze zahrad a zahrádek (či nakoupené), abychom měli na očích, za co děkujeme. Vše donesené si pak odnesete zpět domů. Sbírka je celocírkevní, určená a soc. a charitativní pomoc.

Odpoledne bude otevřena výstava věnovaná jak stavbě kostela, tak bratru Františkovi Hoblíkovi, našemu prvnímu kurátorovi, majiteli tiskárny a starostovi Pardubic. V rámci otevření výstavy proběhne i přednáška o historických souvislostech. Sejdeme se bývalými faráři, kurátory, sborovými sestrami a bratrem. Faráři i další s námi v debatě zavzpomínají na své působení v našem sboru.

V rámci sborového dne plánujeme společný oběd v restauraci u Zelené žáby. Zájemci pište se ještě dnes na papír na nástěnce. Abychom se všichni stačili naobědvat v krátkém čase, je zamluven salonek a objednáno jednotné jídlo – svíčková. Oběd si každý platí sám. Počítáme se společným zahájením oběda, jak tomu bývá při sborovém dni na faře. Káva, čaj a občerstvení po obědě je plánováno na faře. Budeme rádi za pomoc při přípravě kávy, za donesení pečiva k občerstvení, úklid a další. Ke službám se, prosíme, pište na papír na místnosti pro děti.

V sobotu 21. října od 10 hodin jsme zváni na seminář historické společnosti Veritas na téma „Historie a současnost severského protestantismu“. Promluví Jan Dlask, pracovník ústavu germánských studií na FF UK Praha. Pozvánka je na nástěnce.

Ladislav Dlouhý, člen sboru v Lozicích, je od 1. 10 do 31/12 ubytován na faře v mansardě v podkroví.

Prosíme, pište se na službu vaření kávy a čaje, prvního čtení a přípravu květin. Jsou to drobnosti, které činí bohoslužby a čas po nich pestré a milé.

Tento příspěvek napsal/a dne 09.10.2017 v rubrice Ohlášky.