Ohlášky – 8.1.2012

Čtení: Mt 5,21-26  |  Text: Ex 20,13  |  Písně: 549; 138; 205; 500; 621; 304,1.3  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.894,-  |  Účast: 83/4

 

Dnes ve 10.45 se konají bohoslužby v naší kazatelské stanici Horní Jelení.

 

Celocírkevní sbírka na vzdělávání bohoslovců a podporu vikariátu konaná v našem sboru na Boží hod vánoční vynesla celkem 7.932 Kč. Z toho 920,- v kazatelské stanici v Horním Jelení

 

Děkujeme Pavlíku Bártovi, Petru Bártovi a Vlastíku Janouchovi, kteří včera celý den na faře sestavili a připravili kancelář sborové sestry a dokončili mnoho dalších prací. Děkujeme také těm, kdo v rámci rukodělného kruhu dokončili výzdobu přízemí fary. Budeme rádi, když se podíváte, jak se dílo podařilo.

 

Zítra v 18 hodin bude mimořádná schůze staršovstva, na které budeme promýšlet cíle staršovstva na další období.

 

V úterý 10. ledna ve 14 hodin se sejde na faře starší generace. Na programu bude beseda s Janem Řeháčkem – Pardubice za 1. republiky. Všichni jsme srdečně zváni.

 

Ostatní shromáždění v týdnu jako obvykle.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Sloužit bude bratr Martin Kocanda.

 

Rovněž ve čtvrtek v  18.15 hodin bude řádná schůze staršovstva.

 

Jsme zváni na ekumenická modlitební shromáždění, která se budou konat v průběhu měsíce  ledna v pardubických církvích. Rozpis jednotlivých shromáždění si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Všechna shromáždění budou začínat v 18 hodin. První se uskuteční tuto středu 11. ledna v modlitebně Církve bratrské v Arše, druhé o dva dny později v pátek u adventistů. U nás se bude konat od čtvrtka za týden.

 

Na poslední modlitební setkání, v pondělí 23.ledna v kostele u sv. Jana připravujeme vystoupení společného pěveckého sboru. Nácvik písně se uskuteční po modlitebním shromáždění ve čtvrtek 19. ledna na naší faře. Prosíme zpěváky, aby na tato setkání přišli.

 

Na stavební fond našeho sboru jsme obdrželi v minulém týdnu dar 3000,– Kč,

 

Někteří jste projevili zájem o poslední kázání br. faráře Doležala z 31. prosince. Můžete si je vyzvednout vzadu v kostele.

 

Noví zájemci o předplatné českého bratra přihlaste se ještě dnes u PQ

 

Dostali jsme pozdrav od b. faráře Fella, na konci února by všichni rádi přijeli do Čech, těší se na shledání s námi. Pozdrav i s fotografií dcery jsou na nástěnce.

 

27.1. v 19,00 se koná Prvorepublikový seniorátní ples v 19,00 KD Dubina.

 

Vítáme v našem kostele všechny hosty a zveme na kávu, čaj a rozhovor na faru.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 08.01.2012 v rubrice Ohlášky.