Ohlášky – 7.8.2016

Čtení: M 6, 19-21 | Text: Kazatel 11, 1-6 | Písně: 166 84, 636, 648, 388, 374 1-3 | Kazatel: Jean-Nicolas Fell | Sbírka: 2080 Kč | Účast:

Děkujeme bratru faráři  Jeanu-Nicolasi Fellovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. Vítáme i jeho paní s dětmi. Bratr farář je ze Švýcarska, kde pracuje ve sboru v Champagne, ve francouzském kantonu. Studoval na naší evangelické fakultě a byl farářem našeho sboru v letech 2000 až 2002. Jsme rádi, že poslouží v našem sboru, když přijedou s rodinou do Pardubic. Přejeme mnoho síly od Pána Boha do další práce i do života.

V  pátek začal letní tábor pro děti na tábořišti u Horních Dubenek. Děti jely na tábor s některými vedoucími vlakem. Dnes jsou všichni na bohoslužbách v Horních Dubenkách.

Sborová kancelář je po dobu prázdnin otevřena vždy ve středu od 9 do 11 hodin.

Diakonie nás vyzývá k podpoře veřejné sbírky na pomoc izraelským manželům, kteří se ocitli v bezvýchodné životní situaci. Podrobnosti naleznete na nástěnce. Je možné si vzít číslo účtu, na který můžete zaslat dar.

Doporučujeme vaší pozornosti také prosbu o účast na sbírce ze sboru v Chotiněvsi. Podrobnosti rovněž najdete na nástěnce.

Ústřední církevní kancelář vypisuje výběrové řízení na pozici Fundreiser/ka a administrátor/ka projektů, s nástupem od 1. 10. 2016. Přihlášky se přijímají do 31. 8. 2016.  Podrobné informace jsou na webových stránkách naší církve i na nástěnce.

Stále je možnost za 150,- Kč zakoupit CD Barvy baroka.

Vítáme mezi námi hosty a po skončení bohoslužeb jsme všichni zváni na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 09.08.2016 v rubrice Ohlášky.