Ohlášky 7. 6. 2020

Čtení:  Sk 2, 37 – 47 Sbírka:   
Text:  Židům 12, 1 – 2 Účast:   
Písně:  150, 618, Sv 274, Sv 119, 621, 699 VP:   
Kazatel: Hana Ducho    

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Včera byli v našem kostele oddáni snoubenci Mirek Špaček a Miluška Kačerová. Přejeme novomanželům vše dobré do příštích dní, radost a Boží požehnání.

V týdnu se konají tato shromáždění

  • v úterý 9. června od 14 hodin se koná setkání starší generace, při kterém bude mít varhanní koncert Radka Piskačová. Všichni jsou srdečně zváni. 
  • ve středu v 16 konfirmační příprava a od 18:30 schůze staršovstva v Horním Jelení
  • ve čtvrtek od 18 hodin biblická hodina s Jiřím Doležalem
  • v pátek od 15 hodin biblická hodina pro děti

Příští neděli 14. června se bude konat výroční sborové shromáždění, které začne po ukončení bohoslužeb. Jedním z bodu programu bude představení záměru staršovstva o dalším postupu ve věci rekonstrukce budovy v ulici Hronovická. Vzadu v kostele jsou k dispozici zpráva o hospodaření sboru, návrh rozpočtu na rok 2020. Prosíme o kontrolu údajů v seznamu členů s hlasovacím právem a doplnění telefonního čísla. Seznamy jsou vzadu v kostele. Děkujeme

Již teď oznamujeme, že ve čtvrtek 18. června se bude konat zahradní slavnost k ukončení školního roku. Těšíme se na setkání.

Stále je možné se přihlásit na dětský letní tábor. Kvůli protipandemickým opatřením jsme změnili místo konání – bude na faře ve Veselí u Dalečína.

Ve středu 3.6. se narodila Plecháčkovým dcera Eliška. Eliška i Zdeňka jsou v pořádku. Radujeme se.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni na faru k posezení při kávě nebo čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 09.06.2020 v rubrice Ohlášky.