Ohlášky – 7.6.2015

Čtení: L 6,27-36  |  Text: 2Kr 6,8-23  |  Písně: 67, 182, 639, Sv 125, 702, 397  |  Kazatel: František Plecháček  |  Účast:  /15  |  Sbírka:2.271,-

 

Sbírka na Jeronýmovu jednotu vynesla v našem sboru celkem 9.620,- Kč.

Loni činila sbírka 13 050 Kč.

 

Děti měly v sobotu program na faře a na zahradě s přespáním na faře. Sešlo se 9 dětí. Děkujeme Pavle Queisnerové a Zuzce Capouškové, které měly děti na starosti…

 

Bratr farář Daniel Ženatý je ve Stuttgartu na Kirchentagu.

 

Dnes odpoledne ve 14.30 hod. bude na naší faře další přednáška cyklu teologického vzdělávání laiků. Přednášet bude bratr farář Ondřej Kolář na téma – Bůh a jeho stvoření.

Jsou zváni všichni zájemci.

 

V týdnu budou tato shromáždění:

v úterý ve 14 hodin se na faře sejde starší generace, bývalé kurátorky Olga Kabelová a Naďa Mandysová při tom oslaví své kulaté narozeniny. Připojujeme se ke gratulantům a přejeme mnoho Božího požehnání do dalších let.

Od 17 hod se koná biblická hodina v Horním Jelení.

 

Ve středu bude poslední biblická hodina pro děti před prázdninami. Konfirmační cvičení bude pokračovat až do prázdnin.

Navečer se sejdou na farské zahradě presbyteři ke svému neformálnímu setkání.

 

Ve čtvrtek ve 14.00 začínají bohoslužby v sanatoriu TOPAS v Holicích,

a v 15.00 bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.

Od 18 hodin bude na farské zahradě tradiční setkání k závěru všech týdenních shromáždění před prázdninami. Všichni jsme zváni, přijďte strávit pěkný společný večer. Kdo jste ochotni pomoci, přihlaste se u PQ.

 

Na páteční schůzce mládeže od 19 hod bude mít tentokrát program celocírkevní farář pro mládež Pavel Jun. Zváni jsou také třicátníci a další zájemci.

 

Příští neděli 14. června v 15 hodin bude v Hradišti u Nasavrk Seniorátní setkání pěveckých sborů. Náš Příležitostný pěvecký sbor se také zúčastní. Prosím zpěváky a hudebníky, aby se po shromáždění sešli u harmonia ke zkoušce.

 

Na sborový zájezd do Severních Čech v neděli 21. června se dosud přihlásilo 25 lidí. Přihlašujte se, zítra nabídneme volná místa do okolních sborů. Zájezd budeme pořádat, pokud se přihlásí alespoň 35 účastníků. Konečné datum přihlášek je středa ráno, pak voláme autodopravci.

 

Upozorňujeme také na přednášku Daniela Ženatého o mistru Janu Husovi, která se bude konat zde v kostele v úterý 23. června v 19 hodin. Program bude doplněn vystoupením Příležitostného pěveckého sboru.

 

Po dvě neděle vykonáme sbírku na naše kmotřence na Ukrajině – Maxima a Dášu. Své dary můžete odevzdávat do domečku nebo proti dokladu. Maxim i Dáša budou s námi letos na táboře.

 

Na 5. nebo 6.7. k Husovu výročí jsme dostali pozvánku na mimořádné představení divadla Járy Cimrmana České nebe v divadle Kalich. Podrobnosti jsou na okně u místnosti pro děti

 

Prosíme, abyste se psali na služby 1. čtení při bohoslužbách a vaření kávy a čaje. Děkujeme.

 

Vítáme mezi námi hosty a všichni jsme zváni na rozhovor na faru a farskou zahradu.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 07.06.2015 v rubrice Ohlášky.