Ohlášky – 7.6.2009

Čtení: žalm 145,1-13 | Text: Mt 13,31-34 | Písně: 161; 47; 158; 697; 166; 485 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 78 | Sbírka: 2.455,-
Včera jsme se zde rozloučili jsme se se sestrou Zdenkou Brůnovou, která zemřela minulou neděli ve věku nedožitých 65 let. Byla pravidelnou účastnicí našich bohoslužeb, účastnila se života sboru, byla přítelkyní mnohých a za mnohé se modlila. Budeme na ni vděčně vzpomínat. Prosíme Pána o potěšení pro jejího manžela a její syny.
Děkujeme všem, kdo na faře připravili vše potřebné k pohoštění a rozhovoru po skončení pohřbu.

Sbírka při dnešních bohoslužbách je určena – jako každou první neděli v měsíci – na SF našeho sboru.

Dnes se koná seniorátní den rodiny v Horní Čermné. Bude program pro děti, pro dospělé je připravena přednáška Pavla Heřmánka na téma „Neznámá tvář Jana Amose Komenského“.

V pondělí se koná v našem sboru pastorální konference kazatelů našeho seniorátu.

V úterý ve 14 hodin se schází starší generace. Br. Jaroslav Černý bude pokračovat ve vyprávění o historii Pardubic.

V úterý v 19 hodin se na naší zahradě sejdou zástupci pardubických církví k neformálnímu setkání.

Ve středu se sejdou děti a konfimandi v obvyklých hodinách.

Ve čtvrtek je biblická hodina v 17:30 a rovněž ve čtvrtek schůzka mládeže v 19 hodin.

Příští neděli od 16 hod. se uskuteční „Setkání pěveckých sborů seniorátu“ v Trnávce.

Staršovstvo rozhodlo, že chceme pomoci sboru v Lozicích. Během měsíce června provedeme v našem sboru dobrovolnou sbírku. Pokladnička je připravena vzadu v kostele. Jsme rádi, že smíme podpořit namáhavou a náročnou práci v početně malém sboru.

Sbírka na JJ byla ukončena ke konci května. Dosáhla výše 14 925,- Kč. Děkujeme.
Je to o 1 465,- méně jak v roce 2008. Kdo byste chtěli ještě doplnit tuto sbírku před odesláním, je to možné během dneška u pastorační pracovnice Pavly Quiesnerové.

V minulém týdnu jsme obdrželi dar ve výši 2 000 při úmrtí bratra faráře Jana Kantorka.

Pravidelné měsíční platby na stavební fond činily v květnu 3 800,-
Všechny dary náš sbor přijal s vděčností a poděkováním.

Minulou neděli po bohoslužbách se měl konat výlet na kolech. Pro nepříznivé počasí se nekonal a uskuteční se příští neděli 14. června. Program a doba odjezdu zůstávají stejné.

Prosíme, vyzvedněte si objednané fotky z 19. dubna. Neváhejte, ať je nemusíme stále skladovat.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás na kávu a čaj na faru.
A ještě slovo bratru faráři – (Jan Široký, Vladimír Kučera, Almanach, literatura)

Tento příspěvek napsal/a dne 07.06.2009 v rubrice Ohlášky.